(izmjena) Nabavka usluga izrade Glavnog projekta sakupljanja, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda Rudnika Dubrave u Dubravama

Datum objave: 17.07.2017. 14:25 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 17.07.2017.

ISPRAVKA ZA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

663-7-2-890-8-326/17Obavještenje koje se ispravlja

Broj obavještenja 663-7-2-890-3-257/17
Datum objave obavještenja 5.6.2017.

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
IDB/JIB 4209020780003
Kontakt osoba Majda Behrem
Adresa Mije Keroševića Guje br. 1
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 280-083
Faks (035) 287-460
Elektronska pošta poslovikomercijale@kreka.ba
Internet adresa www.kreka.ba

I 2. Ispravlja se sljedeće


Odjeljak IV 3.b. mijenja se i glasi:
21.7.2017.

Odjeljak IV 6. mijenja se i glasi:
Datum i vrijeme 21.7.2017. 10:30:00

Odjeljak IV 7. mijenja se i glasi:
Datum i vrijeme 21.7.2017. 11:00:00
Adresa i mjesto JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o.- Tuzla Mije
Keroševića Guje 1 75000 Tuzla

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
663-7-2-890-8-326/17
PODIJELI: