(izmjena) Nabavka usluga izrade projektne dokumentacije - glavnog projekta: Sanacija mosta (M14.2-004-494) preko rijeke Unac u Drvaru, na cesti M14.2, dionica Pasjak - Resanovci, km 7+035

Datum objave: 24.02.2021. 09:23 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 24.02.2021.

ISPRAVKA ZA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

260-1-2-21-8-35/21Obavještenje koje se ispravlja

Broj obavještenja 260-1-2-21-3-30/21
Datum objave obavještenja 15.2.2021.

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE CESTE FEDERACIJE BIH D.O.O.
IDB/JIB 4200339240004
Kontakt osoba Aida Šečerović, dipl. ing. građ. Telefon: (033) 56 34 96 Faks: (033) 25 03 87 e-
mail: aida.secerovic@jpcfbih.ba
Adresa Terezija 54
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 250-370
Faks (033) 250-400
Elektronska pošta bmujezinovic@jpcfbih.ba
Internet adresa www.jpcfbih.ba

I 2. Ispravlja se sljedeće


Odjeljak IV 3. mijenja se i glasi:
11.3.2021.

Odjeljak IV 7. mijenja se i glasi:
Datum i vrijeme 12.03.2021. 12:00

Odjeljak IV 8. mijenja se i glasi:
Adresa i mjesto JP Ceste FBiH, Terezije 54, Sarajevo
Datum i vrijeme 12.03.2021. 12:15

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
260-1-2-21-8-35/21
PODIJELI: