(izmjena) Nabavka usluga mobilne telefonije VPN grupe

Datum objave: 03.07.2017. 07:59 / Izvor: Akta.ba, 29.06.2017.

AERODROMI REPUBLIКE SRPSКE

Broj: 01-365-4-4/17

Datum: 29.06.2017. god

 

Na osnovu člana 53.stav 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH broj 39/14), u postupku javne nabavke uslige mobilne telefonije VPN grupe, broj 01-365-1/17 od 15.06.2017. godine, „Aerodromi Republike Srpske" a.d. Banja Luka, objavljuje

 

OBAVJEŠTENJE

 

U postupku javne nabavke usluge mobilne telefonije VPN grupe, broj: 01-365-1/17 od 16.06.2017. godine, koju je Ugovorni organ objavio na veb stranici „Aerodromi Republike Srpske" a.d. Banja Luka, došlo je do izmjene u tendeskoj dokumentaciji i u Aneksu 2. - Obrascu za cijenu ponude.

U prilogu ovog ovog Obavještenja objavljujemo i Izmjenu tenderske dokumentacije.

Shodno navedenim izmjenama, rok za dostavljanje nonuda produžavamo za sedam (7) dana.

Novi rok za dostavljanje ponuda 14.07.2017. godine do 12,00 časova.

Rok za otvaranje ponude je 14.07.2017. godineu 13,00 časova.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: