(izmjena) Nabavka usluga prebacivanja vakumskih prekidača za napojne vodove iz PSN Maglaj u EVP Zenica

Datum objave: 30.01.2020. 15:30 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 30.01.2020.

ISPRAVKA ZA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1050-7-2-508-8-15/20Obavještenje koje se ispravlja

Broj obavještenja 1050-7-2-508-3-185/19
Datum objave obavještenja 30.12.2019.

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE ŽELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200450270001
Kontakt osoba Maja Deljković Zubčević
Adresa Musala 2
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 477-443
Faks (033) 650-030
Elektronska pošta dzeneta.pasichubjer@zfbh.ba
Internet adresa www.zfbh.ba

I 2. Ispravlja se sljedeće


Odjeljak V ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE dodaje se i glasi:
Obavještavamo vas da je žalilac "ELCOM" d.o.o. Tuzla, M.M. Dizdara – Stupine B-2, dana 28.01.2020. godine izjavio Žalbu
Ugovornom organu na Odluku o poništenju postupka nabavke broj:1-1511-1/2020 od 22.01.2020. godine. U skladu sa
navedenim, Ugovorni organ postupa po članu 110. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14) i odgađa
nastavak predmetnog postupka javne nabavke do donošenja odluke URŽ-a.


 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1050-7-2-508-8-15/20
PODIJELI: