(izmjena plana javnih nabavki za 2019. godinu) Nabavka specijalističke opreme, namještaja za prostorije ministarstva, IT potrošne robe, vatrenog oružja sa pripadajućom opremom, softvera za promet, računovodstvo i kadrovsku...

Datum objave: 14.01.2020. 14:00 / Izvor: Akta.ba, 31.12.2019.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

 

Broj:02-l-89/19-2

Ljubuški, 31.12.2019.

 

Na temelju članka 17. Zakona o javnim nabavama (Službeni glasnik BiH, broj 39/14), a u skladu s Proračunom Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke ( Narodne Novine Županije Zapadnohercegovačke" broj: 23/18 ) ministar donosi:

 

ODLUKU

o izmjeni Plana javnih nabava za 2019. godinu

 

Članak 1.

Sukladno novonastalom stanju i ukazanim potrebama, Plan javnih nabava Ministarstva unutarnjih poslova za 2019. godinu, od 28. veljače 2019. godine, broj: 02-1¬89/19 i Odluka o izmjeni i dopuni plana za 2019. godinu , od 26. srpnja 2019. godine broj: 02¬1-89/19-1 mijenja se u sljedećim tabelarnim prikazima:

a) Pod rednim brojem 4. tabelarnoga prikaza javne nabave robe „ Nabava specijalističke opreme" briše se iz Plana javnih nabava za 2019. godinu;

b) Pod rednim brojem 7. tabelarnoga prikaza javne nabave robe „Nabava namještaja za prostorije Ministarstva" briše se iz Plana javnih nabava za 2019. godinu;

c) Pod rednim brojem 13. tabelarnoga prikaza javne nabave robe „Nabava IT potrošne robe" briše se iz Plana javnih nabava za 2019. godinu;

d) Pod rednim brojem 14. tabelarnoga prikaza javne nabave robe „Nabava vatrenog oružja sa pripadajućom opremom" briše se iz Plana javnih nabava za 2019. godinu;

e) Pod rednim brojem 1. tabelarnoga prikaza javne nabave usluga „Nabava softvera za promet, računovodstvo i kadrovsku" briše se iz Plana javnih nabava za 2019. godinu;

f) Pod rednim brojem 3. tabelarnoga prikaza javne nabave usluga „Nabava usluga osiguranja djelatnika" briše se iz Plana javnih nabava za 2019. godinu;

g) Pod rednim brojem 4. tabelarnoga prikaza javne nabave usluga „Rekonstrukcija računalne mreže" briše se iz Plana javnih nabava za 2019. godinu;

h) Pod rednim brojem 7. tabelarnoga prikaza javne nabave usluga „Nabava sistematskog pregleda" briše se iz Plana javnih nabava za 2019. godinu;

i) Pod rednim brojem 1. tabelarnoga prikaza javne nabave radova „Rekonstrukcija prostorija za zadržavanje osoba lišenih slobode" briše se iz Plana javnih nabava za 2019. godinu;

j) Pod rednim brojem 2. tabelarnoga prikaza javne nabave radova „Rekonstrukcija zgrade PU Ljubuški", briše se iz Plana javnih nabava za 2019. godinu;

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke.

 

Obrazloženje

 

Navedena izmjena pod točkom c) i g) ove Odluke napravljena je zbog donirane potrebne IT opreme i potrošnog materijala, te nema potrebe za provođenjem ovih postupaka budući da su donacijom zadovoljene sve potrebe i briše se iz Plana javnih nabava za 2019. godinu, , izmjene pod točkom a), b), d), e), f), h), i) i j) napravljene su zbog nemogućnosti provedbe ovih postupaka, budući da Ministarstvo nema dovoljno osiguranih potrebitih sredstava u proračunu za provedbu istih, te se brišu iz Plana javnih nabava za 2019. godinu .

 

 

Dostaviti:

- Kabinetu ministra,

- Sektoru potpore,

- Sektoru administracije,

- Upravi policije,

- a/a.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: