(izmjena plana nabavki za 2017. godinu) Nabavka administrativnog i kance­larijskog materijala, inventara za: kuhinju, baštu, radionicu, auto guma, medicinskog i laboratorijskog materijala, rekreacionog i obrazovnog materijala, poljoprivrednog i materijala za javni red i sigurnost, materijala za proizvodnju hrane, radne odjeće, sredstava za higijenu, posteljine, peleta, drva, materijala za opravku zgrada, opreme i vozila, goriva, ulja, opreme za zatvorenike-tv, usluga štampanja, osiguranja, održavanja video nadzora i radio stanica, održavanja zgrada, vozila, unajmljivanja imovine, registracije, održavanja kompjutera i softvera, usluga reprezentacije, medija, izdavanja časopisa, šišanja, veterinarskih usluga, smještaja, mobilne telefonije, stručnog obrazovanja, zdravstvene zaštite i prevoza

Datum objave: 22.06.2017. 10:29 / Izvor: Akta.ba, 21.06.2017.

KAZNENO POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA

BIHAĆ

Bihać,20.06.2017.g.

 

IZMJENJENI PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU

 

U skladu sa članom 17. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), Odluke o utvrđivanju godišnjeg financijskih planova i programa kapitalnih ulaganja za nabavku ,rekonstrukciju , izgradnju objekata i nabavku opreme za kazneno-popravne zavode u 2017.g., Finansijskog plana (01-14-619/17 od 07.02.2017.),izvršene raspodjele kapitalnih ulaganja (01-14- 619-3/17 od 28.04.2017.) predlažemo izmjenjeni Plan nabave u 2017., po slijedećim pozicijama:

 

JAVNE NABAVKE NA KOJE SE ZAKON PRIMJENJUJE

R. br.

 

 

Procijenjena vrijednost

 

Okvirno

Okvirno

Konto (planska godina)

Iznos na

Izvor finansira

nja (planska godina)

 

CPV kodovi

Predmet nabavke (sa specifikacijom)

Ukupno

Po godinama

Vrsta postupka

vrijeme pokretanja postupka

vrijeme realizacije ugovora

kontu (planska godina)

 

 

UKUPNO

684.751

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROBE

403.950

 

 

 

 

 

 

 

l.

 

Nabavka

materijala i sitnog inventara:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22000000-0

1. Administrativni

 

 

 

 

 

 

 

01-

budžet

 

 

materijal i kance-

10.500

2016-

6

Januar

Januar-

613411

4.500

 

 

 

larijski materijal

2018

 

 

Decembar

613412 613419

4.000 2.000

 

 

39513100-2

 

 

 

 

Januar

Januar-

 

 

01-

 

2.Sitan inventar:

 

 

 

 

Decembar

 

 

budžet

 

44521000-8 39710000-2

-Inventar za kuhinju - Inventar za osuđ.krug

200 50

2017

7 7

 

 

 

 

 

 

44618500-0

-El.apar.i sitan inv.

600

 

7

 

 

 

 

 

 

34911100-7 34913000-0

-Inv.za kuhinju - Inv.za baštu

300 150 100

 

7 7

7

 

 

613416

2.200

 

 

34928480-6

-Inv.za baštu- pomoćni

 

7

 

 

 

 

 

 

31224810-3 42923200-4 39220000-0 35000000-4

-Inventar za otpad u kr. -Inven.za radionicu -Inven.za medic.služ. -Inv.u kuhinji -Inventar za pse

300 150 50

100 200

 

7 7 7 7

 

 

 

 

 

 

34351100-3

3 .Auto-gume

2.000

 

7

 

 

613418

2.000

 

 

33000000-0

4. Medicinski i

laboratorijski

materijal

24.000 6.000

2017- 2019.

2017

1-ZJN

7

Januar

Januar- Decembar

613421

30.000

01-

budžet

 

 

 

37000000-8

5. Rekreacioni i obrazovni materijal

500

2017.

7

Januar Januar

Januar- Decembar

Januar-

613432

500

01-

budžet

 

 

 

300

2017

7

 

Decembar

613433

300

 

 

15710000-8 24400000-8

6.Poljoprivredni materijal

1.500 1.500

2017

7 7

Januar

Januar- Decembar

613441

3.000

01- budže

 

35000000-4

7. Materijal za javni red i sigurnost

1.000

2017

7

Januar

Januar- Decembar

613451

1.000

01-

budžet

 

15000000-8

8. Materijal za proizvodnju hrane

197.000

26.000 2.000

1.000

2017- 2019. 2017 2017

2017

1-ZJN

4 7

7

Januar

Januar- Decembar

 

 

225.000 1.000

01-

budžet

 

18000000-9

9.-Izdaci za unifor. -Radna odijela i

46.500

2017

1-ZJN

Januar

Januar- Decembar

613481

50.000

01-

budžet

 

18100000-0

ostalo za osuđene osobe

3.500

 

7

 

 

 

 

 

 

33700000-7

 

10.000

2017-

1-ZJN

Januar

Januar-

 

 

01-

 

 

10. Ostali materijal

 

2019.

 

 

Decembar

613484

12.000

budžet

 

 

sredstva za higijenu

1500 500

2017 2017

4 7

 

 

 

 

 

39510000-0

11.Posteljna oprema

2.500

2017

7

Januar

Januar- Decembar

613485

2.500

01-

budžet

2.

09111400-4

Pelet

42.500

II/2016- II/2019.

1

Januar

Januar- Decembar

613212

42.500

01-

budžet

3.

03410000-7

Drvo

2.000

2017

7

Januar

Januar- Decembar

613215

2.000

01-

budžet

4.

90923000-3

Izdaci za deratizaciju

700

2017

7

Januar

Januar- Decembar

613324

700

01-

budžet

5.

44000000-0

1.Materijal za opravku zgrada

3.000

2017

7

 

Januar- Decembar

613711

3.000

 

6.

31000000-6

2.Materijal za opravku opreme

650

20 17

7

Januar

 

613712

650

01-

budžet

7.

34300000-0

3.Materijal za održi opr.vozila

100

2017

7

 

 

613713

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Januar-

 

 

 

8.

09000000-3

-Gorivo

14.000

IX/2015 - IX/2018.

6

Januar

Decembar

613500

15.000

01- budžet

9.

09211100-2

-Ulja

1.000

2017

7

Januar

Januar- Decembar

 

 

 

 

 

 

 

Nabavka opreme

26.000

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Oprema: -Zanavljanje dotrajale opreme u kuhinji,vešeraju,odr. čistoće

(specifikacija)

24.500

2017

6

Juli

Juli-

Decembar

821361-

24.500

01- budžet

2.

 

Oprema za zatvorenike-tv (specifikacija)

1.500

2017

7

Juli

Juli-

Decembar

821341-

1.500

01- budžet

 

 

Oprema za

0

 

 

 

 

821300-

0

01- budžet

(specifikacija)

 

 

Oprema za

0

 

 

 

 

821300-

0

01- budžet

(specifikacija)

 

 

Oprema za

0

 

 

 

 

821300-

0

01- budžet

(specifikacija)

 

 

USLUGE

52.950

 

 

 

 

 

 

 

1.

79800000-2

Usluge štampanja

200

2017.

7

Januar

Januar- Decembar

613912

200

01-

budžet

2.

66000000-0

Usluge osiguranja vozila

6.000

VI/2015- VI/2018

6

Februar

Februar- Decembar

613800

6.000

01- budžet

3.

50340000-0

Usluge održavanja video nadzora i radio stanica

2.100

2016.- 2017

6

Februar

Februar- Decembar

613722

2.100

01- budžet

4.

50532000-3

Ostale usluge (održavanje ostale opreme)

2.000

2017

7

Januar

Januar- Decembar

613722

2.000

01- budžet

5.

50710000-5

Usluge održavanja zgrada

1.000

2017

7

Januar

Januar- Decembar

613721

1.000

01-

budžet

6.

50112200-5

Usluge održavanja vozila

5.150

2017

7

Januar

Januar- Decembar

613723

5.150

01-

budžet

7.

50300000-8

Ostale usluge

0

 

 

 

Januar- Decembar

613727

0

01-

budžet

8.

70000000-1

Unajmljivanje imovine

2.000

2017

7

Februar

Februar- Decembar

613600

2.000

01 - budžet

9.

50100000-6

Ovlašteni servis - registracije

2.000

2017

7

Januar

Februar- Decembar

613500

2.000

01 - budžet

10.

50312000-5

Usluge

održ.kompjutera i softvera za računov.

3.100

2017

7

Januar

Februar- Decembar

613934

3.100

01 - budžet

11.

15000000-8

Usluge

2.000

2017

7

Januar

Januar-

613914

2.000

01 - budžet

 

 

 

 

reprez.(kafa,čaj)

 

 

 

 

Decembar

 

 

 

12.

22200000-2

Usluge izdavanja časopisa

2.000

2017

7

Januar

Januar- Decembar

613913

2.000

01 - budžet

13.

22200000-2

Ostali izdaci za informisanje

1.300

2017

7

Januar

Januar- Decembar

613919

1.300

01 - budžet

14.

92230000-2

Usluge

medija(kabl.tv)

1.100

2017

7

Januar

Januar- Decembar

613911

1.100

01 - budžet

15.

98321000-9

Usluge šišanja osuđ.

2.700

2017

7

Januar

Januar- Decembar

613991

2.700

01 - budžet

16.

85200000-1

Veterinarske usluge

400

2017

7

Januar

Januar- Decembar

613991

400

01 - budžet

17.

 

Ostale nepomenute usluge

0

2017

 

Januar

Januar- Decembar

613991

0

01 - budžet

18.

64212000-5

Usluge mobil.telefo.

3.100

2016- 2017

7

Januar

Januar- Decembar

613313

3.100

01 - budžet

19.

55110000-4

Usluge smještaja- noćenja

4.200

2017

Anex II Dio B

Januar

Januar- Decembar

613114 613124

3.500 700

01 - budžet

20.

80522000-9

Usluge struč.obraz.

1.500

2017

7

Januar

Januar- Decembar

613922

1.500

01 - budžet

21.

85140000-2

Usluge prim.zdr.zaš.

1.300

2017

Anex II Dio B

Januar

Januar- Decembar

613941

1.300

01 - budžet

22.

85140000-2

Bolnička zdrav.zašt.

5.300

2017

Anex II Dio B

Januar

Januar- Decembar

613945

5.300

01 - budžet

23.

85142300-9

Javna

zdr.djel(sanitarne...)

1.100

2017

Anex II Dio B

Januar

Januar- Decembar

613947

1.100

01 - budžet

24.

85140000-2

Usluge

ljekar.preg.zatv.pol.

1.900

2017

Anex II Dio B

Januar

Januar- Decembar

613943

1.900

01 - budžet

25.

63000000-9

Usluge troš.prevoza za osuđene osobe

800

2017

Anex II Dio B

Januar

Januar- Decembar

613111

800

01 - budžet

26.

63000000-9

Ostali naknade putnih tr(put.par..)

700

2017

Anex II Dio B

Januar

Januar- Decembar

613191

700

01 - budžet

 

 

RADOVI

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Izgradnja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(specifikacija)

 

 

 

 

 

821200-

0

01- budžet

2.

 

Rekonstrukcija

 

 

 

 

 

 

 

01-

 

 

(specifikacija)

 

 

 

 

 

821600-

0

budžet

 

 

NABAVKE NA KOJE SE ZAKON NE PRIMJENJUJE

 

 

USLUGE

201.851

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Putni troškovi

5.700

 

 

Januar

Januar- Decembar

613115 613125

5.000 700

01-

budžet

2.

 

Komunalne usluge

38.200

 

 

Januar

Januar- Decembar

613300

38.200

01-

budžet

3.

 

-Ugovorene usluge -Ugovorene us.- zatezne kamate

78.100 15.109

 

 

januar

Januar- Decembar

613900 613900

78.100 15.109

01-

budžet

4.

 

Električna energija

50.500

 

 

januar

Januar- Decembar

613211-

50.500

01-

budžet

5.

 

Drugi tekući rashodi-glavnica tuž.

12.242

 

 

januar

Januar- Decembar

614800-

12.242

01-

budžet

6.

 

Izdaci za bankarske usluge

2.000

 

 

januar

Januar- Decembar

613800-

2.000

01-

budžet

 

 

NAPOMENA Vrsta postupka

Označiti vrstu postupka u kome će se sprovesti nabavka u skladu sa navedenim šifarnikom:

Otvoreni postupak

Ograničeni postupak sa pretkvalifikacijom

Pregovarački postupak sa objavljivanjem obavještenja

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja

Konkurs za izradu idejnog rješenja

Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda

Direktni sporazum

Anex II Dio B

Izvor finansiraanja (planska godina)

Navesti izvor finansiranja za konkretnu nabavku u planskoj godini u skladu sa sljedećim šifrarnikom:

Budžet

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

Donacije od inostranih zemalja

Donacije od međunarodnih organizacija

Donacije od ostalih nivoa vlasti

Predlažemo da se na osnovu predloženog plana u 2017.g.za pozicije koje su predviđene Zakonom o javnim nabavkama provede procedura postupka nabavke sukladno Zakonu.

DIREKTOR:

Edham Veladžić

 

 IZMJENJENI PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU (188 KB)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: