(izmjena poništenja poziva) Izvođenje radova na rekonstrukciji i adaptaciji prostorija i instalacija centralnog grijanja sa kotlovnicom na pelet Odsjeka za administraciju Ključ i PS Ključ

Datum objave: 27.07.2017. 09:28 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 27.07.2017.

Adresa: Maršala Tita 9a/I
Telefon: (033) 251-590
Faks: (033) 251-595
E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba
Web: https://www.ejn.gov.ba
Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:27.7.2017. u 8:58ISPRAVKA ZA

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

709-1-3-90-8-29/17


Obavještenje koje se ispravlja

Broj obavještenja 709-1-3-90-4-27/17
Datum objave obavještenja 29.6.2017.

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA UNSKO-SANSKOG KANTONA
IDB/JIB 4263093360007
Kontakt osoba Asifa Kržalić
Adresa 502. Viteške brigade br. 2
Poštanski broj 77000 Bihać (bhp sa)
Općina/Grad Bihać
Telefon (037) 224-224
Faks (037) 221-560
Elektronska pošta mupusk@mupusk.gov.ba
Internet adresa www.mupusk.gov.ba

I 2. Ispravlja se sljedeće


Odjeljak V 5. Dodatne informacije dodaje se i glasi:
Ponuđač "Graditelj" d.o.o. dostavio žalbu i ista proslijeđena Uredu za razmatranje žalbi. Ured za razmatranje žalbi, filijala
Mostar je Rješenjem broj: JN2-03-07-1-530-8/16 od 24.07.2017.godine poništio Odluku o poništenju javne nabavke broj: 05-
05/01-14-1654/16 od 17.05.2017.godine i postupak vratio ugovornom organu na ponovno postupanje. Ugovorni organ je
dana 24.07.2017.godine postupajući po navedenom rješenju donio Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača i ugovor
dodjelio ponuđaču "Graditelj" d.o.o. Bihać i ista je dostavljena svim učesnicima u predmetnom postupku. Ugovorni organ je
objavio poništenje na portalu e nabavke i nije u mogućnosti isto ispraviti.

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
709-1-3-90-8-29/17
PODIJELI: