(izmjena postupka) Nabavka usluga projektovanja za potrebe Odjeljenja za obrazovanje

Datum objave: 15.03.2021. 12:56 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.03.2021.

ISPRAVKA ZA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1157-1-2-51-8-169/21Obavještenje koje se ispravlja

Broj obavještenja 1157-1-2-51-3-114/21
Datum objave obavještenja 4.2.2021.

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv BRČKO DISTRIKT BIH
IDB/JIB 4600082130006
Kontakt osoba Miralem Kovačević
Adresa Bulevar mira 1
Poštanski broj 76000 Brčko (sp bl)
Općina/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 212-708
Faks (049) 212-708
Elektronska pošta alma.kaloper@bdcentral.net
Internet adresa www.bdcentral.net

I 2. Ispravlja se sljedeće


Odjeljak IV 3. mijenja se i glasi:
24.3.2021.

Odjeljak IV 7. mijenja se i glasi:
Datum i vrijeme 25.03.2021. 12:00

Odjeljak IV 8. mijenja se i glasi:
Adresa i mjesto Sala broj 59, drugi sprat zgrade Vlade Brčko distrikta BiH, Bulevar Mira 1,
Brčko
Datum i vrijeme 25.03.2021. 12:15

Mijenja se ANEKS B za lot broj: 1 (II,VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 2 (VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 3 (VII,VIII,IX).
Mijenja se INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY (III 2.b-1.,III 4.a.).

ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluga izrade projektno tehničke dokumentacije za izgradnju obdaništa u stambenom naselju "Srpska Varoš" u
Brčkom

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova

III Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

25000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 24.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 25.03.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 25.03.2021. 12:15ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluga izrade projektno tehničke dokumentacije za izgradnju obdaništa u stambenom naselju "Broduša I" u Brčkom

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova
71322000-1 Usluge tehničkog projektiranja u građevinarstvu za objekte
Dodatni predmet(i)
niskogradnje

III Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

25000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 24.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 25.03.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 25.03.2021. 12:15ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluge izrade projekta za sanaciju i rekonstrukciju objekta JU Četvrte osnovne škole Brčko

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova
71322000-1 Usluge tehničkog projektiranja u građevinarstvu za objekte
Dodatni predmet(i)
niskogradnje

III Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

17094,02

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 24.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 25.03.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 25.03.2021. 12:15INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Government of Brcko district BiH
UIN 4600082130006
Contact person Miralem Kovačević
Address Bulevar mira 1
Postal code 76000 Brčko (sp bl)
Municipality/City Brčko Distrikt
Telephone (049) 212-708
Fax number (049) 212-708
Email address alma.kaloper@bdcentral.net
Website address www.bdcentral.net

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Brčko District

I 3.c. Main activity of contracting authority

Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Services, Architectural services; engineering services and integrated engineering services; urban planning and landscape
engineering services; related scientific and technical consulting services; technical testing and analysis services

II 1.a. Title of the object of the contract

Procurement of design services for the needs of the Department of Education of the Government of the Brčko District of BiH

II 1.b. Description of the object of the contract

Provided in tender documentation.


II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

  Main vocabulary
Code Description
Main object 71000000-8 Architectural, construction, engineering and inspection services


II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract
Provided in tender documentation.

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b-1. Obtainable until

 

Lot number Name Date
1 Nabavka usluga izrade projektno tehničke dokumentacije za izgradnju 2 24.03.2021.
2 Nabavka usluga izrade projektno tehničke dokumentacije za izgradnju 2 24.03.2021.
3 Nabavka usluge izrade projekta za sanaciju i rekonstrukciju objekta JU 2 24.03.2021.


III 3. Do you intend to use the e-auction?

No

III 4.a. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

 

 

Lot number Name Date and time
1 Nabavka usluga izrade projektno tehničke dokumentacije za izgradnju 2 25.03.2021. 12:00
2 Nabavka usluga izrade projektno tehničke dokumentacije za izgradnju 2 25.03.2021. 12:00
3 Nabavka usluge izrade projekta za sanaciju i rekonstrukciju objekta JU 2 25.03.2021. 12:00

 

 

Address and place Government of Brčko District of B&H, Bulevar Mira 1, 76100 Brčko

 


III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1157-1-2-51-8-169/21
PODIJELI: