(izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2017. godinu) Nabavka opreme za objekat Boško Buha, opreme za parking, pumpni sistemi u zgradama kolektivnog stanovanja, dijelovi za hidrantsku mrežu i protivpožarne aparate za objekte kolektivnog stanovanja, izvođenje dodatnih radova na izgradnji MZ i ambulate u naselju Hrasno brdo, sanacija objekata Mjesnih zajednica, izgradnja parkinga, sanacija klizišta, izgradnja dječijeg igrališta

Datum objave: 25.07.2017. 14:40 / Izvor: Akta.ba, 25.07.2017.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine              

Kanton Sarajevo             

Grad Sarajevo  

Općina Novo Sarajevo 

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj: 02-14-995 /17

Datum: 18.7.2017 god

 

Na osnovu Zakona o javnim nabavkama BIH, članl7 stav (1) (Službeni Glasnik BIH, broj 39/149) i Statuta općine Novo Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo broj 35/10) Općinski načelnik donosi:

 

Izmjenu i dopunu Izvoda Plana javnih nabavki za 2017 godinu

 

Red.br.

Predmet nabavke

ŠIFRA JRJN

Procijenjena vrijednost nabavke

Vrsta postupka

Sklapa li se ugovor iiliokvirni sporazum

Planirani početak postupka

Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma

Izvor finansiranja

1

Pružanje usluga "Ledene Čarolije " u Vilsonovom šetalištu

37411200-4

100.000,00

Aneks II dio B

Ugovor

III kvartal

Jedna godina

Budžet

2

Pružanje usluga fiksne i mobilne telefonije za potrebe Općine Novo Sarajevo

50334100-6

200.000,00

Otvoreni

Okvirni sporazum.

III kvartal

Četiri godine

Budžet

Red.br.

Predmet nabavke

ŠIFRA JRJN

Procijenjena vrijednost nabavke

Vrsta postupka

Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum

Planirani početak postupka

Planirano trajanje agovora ili okvirnog sporazuma

Izvor finansiranja

1

Nabavka opreme za objekat Boško Buha

39100000-3

153.176,00

Otvoreni

Ugovor

III kvartal

Jedna godina

Budžet

2

Nabavka opreme za streljanu u Sportskoj dvorani u ul. Zvornička

35210000-9

200.000,00

Otvoreni

Ugovor

III kvartal

Jedna godina

Budžet

3

Nabavka opreme za parking

34996300-8

100.000,00

Otvoreni

Ugovor

III kvartal

Jedna godina

Budžet

4

Nabavka i instaliranje pumpnih sistema u zgradama kolektivnog stanovanja na području Općine Novo Sarajevo

42122000-0

80.000,00

Otvoreni

Ugovor

III kvartal

Jedna godina

Budžet

5

Nabavka dijelova za hidrantsku mrežu i protivpožarne aparate za objekte kolektivnog stanovanja

42131160-5

50.000,00

Otvoreni

Ugovor

III kvartal

Jedna | godina

Budžet

6

Nabavka opreme za kontrolu saobraćaja

34923000-3

50.000,00

Otvoreni

Ugovor

III kvartal

Jedna godina

Budžet

7

Nabavka nadzemnih hidranata

42131160-5

50.000,00

Otvoreni

Ugovor

III kvartal

Jedna godina

Budžet

8

Nabavaka posuda zvona za odvojeno prikupljanje otpada

44613700-7

200.000,00

Otvoreni

Ugovor

III kvartal

Tri godine

Budžet

9

Nabavka kompjutera i kompjuterske opreme za potrebe Općine Novo Sarajevo

30200000-1

90.000,00

Otvoreni

Ugovor

III kvartal

Jedna godina

Budžet

 

UKUPNO

 

973.176,00

 

 

 

 

i

 

 

RADOVI

Red.br.

Predmet nabavke

ŠIFRA JRJN

Procijenjena vrijednost nabavke

Vrsta postupka

Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum

Planirani početak postupka

Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma

Izvor finansiranja

1

Izvođenje dodatnih neplaniranih radova na trećoj fazi rekonstrukcije objekta Boško Buha

45000000-7

125.590,00

Pregovarački postupak

Ugovor

II kvartal

Jedna godina

Budžet

2

Nabavka opreme za parking

38700000-2

100.000,00

Otvoreni

Ugovor

III kvartal

Jedna godina

Budžet

3

Izvođenje dodatnih radova na izgradnji MZ i ambulate u naselju Hrasno brdo

45000000-7

150.000,00

Pregovarački postupak

Ugovor

III kvartal

Jedna godina

Budžet

4

Sanacija objekata Mjesnih zajednica

45000000-7

100.000,00

Otvoreni

Ugovor

III kvartal

Jedna godina

Budžet

5

Izgradnja parkinga na području Općine Novo Sarajevo

45000000-7

250.000,00

Otvoreni

Ugovor

III kvartal

Jedna godina

Budžet

6

Izgradnja kanalizacione mreže u ulici Olovska

45232420-2

450.000,00

Otvoreni

Ugovor

III kvartal

Jedna godina

Budžet

7

Izgradnja kanalizacione mreže u ulici Fra Matije Divkovića

45232420-2

350.000,00

Otvoreni

Ugovor

III kvartal

Jedna godina

Budžet

8

Izgradnja i rekonstrukcija ceste u ul. Zahira Panjete - Pofalicka

45233120-6

150.000,00

Otvoreni

Ugovor

III kvartal

Jedna godina

Budžet

9

Izgradnja dječijeg igrališta u ul. Envera Šehovića

45236210-5

375.000,00

Otvoreni

Ugovor

III kvartal

Jedna godina

Budžet

10

Saniranje klizišta na području Općine Novo Sarajevo

45000000-7

300.000,00

Otvoreni

Ugovor

III kvartal

Jedna

godina

Budžet

11

Izgradnja dječijeg igrališta u ul. Behdžeta Mutevelića

45236210-5

550.000,00

Otvoreni

Ugovor

III kvartal

Jedna godina

Budžet

 

UKUPNO

 

2.900.590,00

 

 

 

 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

NEDŽAD KOLDŽO

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: