Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta

Datum objave: 16.02.2021. 09:21 / Izvor: Oslobođenje, 16.02.2021.

INSTITUT ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE d.d.Sarajevo INIT d.d. Sarajevo

SARAJEVO, Rajlovačkabb

 

U skladu sa članom 5. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira, objavljujemo

 

IZVJEŠTAJ

O DOGAĐAJU KOJI BITNO UTIČE NA FINANSIJSKO POSLOVANJE EMITENTA

 

1 - OPŠTI PODACI 0 EMITENTU

- puna i skraćena firma

INIT d.d. Sarjevo

- adresa sjedišta

Rajlovačka bb, 71 000 Sarjevo

- broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica

+387 33 754166, info@init,ba www.init.ba

II - PODACI 0 DOGAĐAJU

- navesti događaj iz člana 240. Zakona o tržištu vrijednosnih papira

sticanje od jednog dioničara više od 5% dionica emitenta sa pravom glasa

- datum nastanka događaja

09.02.2021. godine

- kratak opis i razlog događaja

Dana 09.02.2021. godine putem Ugovora o kupoprodaji paketa dionica izvan berze, BINGO d.o.o. Tuzla je izvršio kupovinu 14.546 dionicu društva INITd.d. Sarajevo, što čini 83,2008% dionica nevedenog emitenta

- potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i tačnost informacija iz izvještaja

Direktor društva, Džemal

Izvršni direktor Snježana Ibraković     

- mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je sačinila izvještaj

Sarajevo, 15.02.2021. godine         

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: