Izvještaj o preuzimanju​ akcionarskog društva Napredak a.d. Bijeljina

Datum objave: 03.03.2021. 12:31 / Izvor: Glas Srpske, 03.03.2021.

Monet broker

 

U skladu sa članom 38. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava („SI. Glasnik RS" br. 65/08, 92/09 i 59/13), Slobodan Ćurčić, adresa: Bulevar Mira 3, Brčko, kao Ponudilac, objavljuje:

 

 

IZVJEŠTAJ O PREUZIMANJU

akcionarskog društva Napredak Bijeljina,

Vidovdanska 46,76 300 Bijeljina

 

 

Osnovni kapital emitenta Napredak a.d. Bijeljina iznosi 2.501.665,00 KM, a podijeljen je na 2.501.665 redovnih (običnih) akcija, klase "A", nominalne vrijednosti 1,00 KM. Ponudilac je dana 25. januara 2021. godine u dnevnom listu „Glas Srpske" Banja Luka objavio javnu ponudu za preuzimanje akcija emitenta Napredak a.d. Bijeljina, lokalne oznake NPDK-R-A. Ponuda je istekla 24. februara 2021. godine. Nije bilo izmjena na početnoj ponudi za preuzimanje. Za vrijeme trajanja javne ponude deponovano je 78.018 akcija, što predstavlja 78.018 glasova u skupštini emitenta ili 3,118643 % od ukupnog broja glasova.

Deponovane akcije ponudilac je isplatio i preuzeo u zakonskom roku. Nije bilo povlačenja deponovanih akcija.

Na dan završetka ponude za preuzimanje, Ponudilac i lica koja sa njim zajednički djeluju vlasnici su kako slijedi:

> Slobodan Ćurčić, vlasnik je 685.497, odnosno 27,401630% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa u Skupštini emitenta.

> Dušan Lazarević, vlasnik je 666.559, odnosno 26,644614 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa u Skupštini emitenta.

> Miloš Ćurčić, vlasnik je 398.937 akcija, odnosno 15,946859 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa u Skupštini emitenta,

> Milorad Tukić, vlasnik je 335.432 akcija, odnosno 13,408350 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa u Skupštini emitenta,

> Stanislava Iljić Perek, vlasnik je 172.251 akcija, odnosno 6,885454 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa u Skupštini emitenta,

> ,,LD" d.o.o. Bijeljina, vlasnik je 119.684 akcija, odnosno 4,784174 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa u Skupštini emitenta.

Ponudilac i lica koja sa Ponudiocem zajednički djeluju, nakon završetka javne ponude, zajedno posjeduju 2.378.360 akcija Emitenta, što predstavlja 2.378.360 glasova u skupštini Emitenta ili 95,071082 % od ukupnog broja glasova.

 

Ponudilac:

Slobodan Ćurčić

zastupan po punomoćniku:

„MONET BROKER" a.d. Banja Luka

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: