Izvođenje građevinskih radova na školskim objektima za potrebe Odjeljenja za obrazovanje

Datum objave: 27.07.2015. 11:19 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 27.07.2015.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1157-1-3-525-3-228/15ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv BRČKO DISTRIKT BIH
IDB/JIB 4600082130006
Kontakt osoba Zoran Šibalija
Adresa Bulevar mira 1
Poštanski broj 76000 Brčko (sp bl)
Opština/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 212-708
Faks (049) 212-708
Elektronska pošta alma.kaloper@bdcentral.net
Internet adresa www.bdcentral.net

I 2. Adresa preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo


Entitetski nivo,Brčko Distrikt

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Završni građevinski radovi, Ostali radovi za dovršetak gradnje

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

6

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje građevinskih radova na školskim objektima za potrebe Odjeljenja za obrazovanje.


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje građevinskih radova na školskim objektima za potrebe Odjeljenja za obrazovanje.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci


II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena


IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

13.8.2015.

IV 3.c. Novčana naknada

Da

IV 3.c-1. Iznos novčane naknade

20,00

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 20.8.2015. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 20.8.2015. 12:15:00
Adresa i mjesto Zgrada Vlade Brčko distrikta, sala 59, 2. sprat.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se može prnjeuzeti u kancelariji 68 ili dostaviti poštom. Za preuzimanje tenderske
dokumentacije potrebno je dostaviti zahtjev i dokaz o uplati naknade od 20,00 KM za otkup tendera. Naknada se
uplaćuje na ŽR: 154-921-20034345-03, vrsta prihoda 721-124, opština 099, budžetska organizacija 1504001ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Zoran Šibalija
Adresa Bulevar mira 1
Poštanski broj 76000 Brčko (sp bl)
Opština/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 212-708
Faks (049) 212-708
Elektronska pošta alma.kaloper@bdcentral.net
Internet adresa www.bdcentral.net
ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja terena za male sportove uz JU Druga OŠ-PO Grčica

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izgradnja terena za male sportove uz JU Druga OŠ-PO Grčica

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

34188,03

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2015

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko
ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja ograde oko objekta JU Pete OŠ Brčko

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izgradnja ograde oko objekta JU Pete OŠ Brčko

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

38461,54

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2015

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko
ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Rekonstrukcija objekta JU Sedme OŠ Gornji Rahić

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Rekonstrukcija objekta JU Sedme OŠ Gornji Rahić

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

78000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2015

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko
ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Radovi na izgradnji fasade na objektu JU Sedme OŠ Gornji Rahić

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Radovi na izgradnji fasade na objektu JU Sedme OŠ Gornji Rahić

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

42735,04

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2015

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko
ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Radovi na popločavanju ulaznog platoa objekta JU Desete OŠ Bijela

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Radovi na popločavanju ulaznog platoa objekta JU Desete OŠ Bijela

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

12820,51

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2015

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko
ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Radovi na sanaciji vododvoda i vlage u objektu JU Gimnazije "Vaso Pelagić" Brčko

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Radovi na sanaciji vododvoda i vlage u objektu JU Gimnazije "Vaso Pelagić" Brčko

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7264,96

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2015

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1157-1-3-525-3-228-15.pdf
PODIJELI: