Izvođenje građevinskih radova

Datum objave: 16.02.2021. 15:24 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.02.2021.

OBAVIJEST O NABAVI

1101-1-3-18-3-13/21ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv ŠGD "HERCEGBOSANSKE ŠUME" D.O.O. KUPRES
IDB/JIB 4281038670003
Kontakt osoba/Služba za kontakt Dajana Barun
Adresa Splitska bb
Poštanski broj 80320 Kupres (hp mo)
Općina/Grad Kupres (FBiH)
Telefon (034) 274-801
Faks (034) 274-800
Elektronička pošta info@hbsume.ba
Internet adresa www.hbsume.ba

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 5.b. Razina

Županijska razina,Kanton 10

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

5

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabava građevinskih radova

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Javna nabava građevinskih radova

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Sukladno TD

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Sukladno TD

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Sukladno TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Sukladno TD

III 9. Rezervirani ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

9.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 7. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 09.03.2021. 11:30

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres, Splitska br. 7,zgrada Direkcije, Sala
za sasatanke
Datum i vrijeme 09.03.2021. 11:35


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

a) Izgradnja i sanacija traktorskih vlaka, G.J. G. Risovac; odjel: 100, duljina: 3.076,50 m
b) Izgradnja traktorskih vlaka, G.J. G. Risovac; odjel: 66/1, duljina: 1.395,00 m
c) Izgradnja traktorskih vlaka, G.J. G. Risovac; odjel: 98b, duljina: 1.364,00 m
d) Izgradnja traktorskih vlaka, G.J. G. Risovac; odjel: 31, duljina: 467,60 m
e) Izgradnja traktorskih vlaka, G.J. G. Risovac; odjel: 85, duljina: 912,00 m
f) Održavanje kamionskog puta, G.J. G. Risovac; relacija: Kazanci-odjel 18,duljina:7.000,00m

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


III Ukupna količina ili obim ugovora
14.215,10 m

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

106184,50

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

35 radnih dana/15 radnih dana od datuma potpisivanja Ugovora.

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Šumarija Bosansko Grahovo


VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 09.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 09.03.2021. 11:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 09.03.2021. 11:35


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

a) Izgradnja traktorskih vlaka, G.J. J. Drvar; odjel: 12a, duljina: 112,20 m
b) Izgradnja i sanacija traktorskih vlaka, G.J. J. Drvar; odjel: 10a, duljina: 623,84 m
c) Izgradnja traktorskih vlaka, G.J. J. Grahovo; odjel: 51a, duljina: 1.083,10 m
d) Izgradnja i sanacija traktorskih vlaka, G.J. J. Grahovo; odjeli: 167a, 167b i 166 duljina:1.235,30 m
e) Izgradnja i sanacija traktorskih vlaka, G.J. J. Grahovo; odjel: 83, duljina: 259,00 m
f) Održavanje kamionskog puta, G.J. J. Grahovo; odjeli: 28-50, duljina: 10.000,00 m
g) Održavanje kamionskog puta, G.J. J. Grahovo; odjeli: 52-54, duljina: 2.000,00 m

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


III Ukupna količina ili obim ugovora
15.313,44 m

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

125548,15

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

40 radnih dana/15 radnih dana od zaključenja Ugovora.

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %


V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Šumarija Bosansko Grahovo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 09.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 09.03.2021. 11:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 09.03.2021. 11:35


ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

a) Izgradnja traktorskih vlaka i uređenje stovarišta, G.J. Ravašnica Raduša; odjel:76, duljina: 2.642,00 m
b) Izgradnja traktorskih vlaka i uređenje stovarišta, G.J. Ravašnica Raduša; odjel: 10, duljina: 480,00 m
c) Izgradnja i sanacija traktorskih vlaka i uređenje stovarišta, G.J. Ravašnica Raduša; odjel:78, duljina: 1450,00+540,00 m
d) Izgradnja traktorskih vlaka i uređenje stovarišta, G.J. Ravašnica Raduša; odjel:79, duljina: 544,90 m
e) Rekonstrukcija kamionskog puta,G.J. Ravašnica Raduša; Odjeli: 72, 73, 76, 78, 79 i 81 duljina: 5.983,00 m

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


III Ukupna količina ili obim ugovora
11.639,90 m.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

124778,55

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

40 radnih dana/15 radnih dana od zaključenja Ugovora

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova


Šumarija Kupres

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 09.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 09.03.2021. 11:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 09.03.2021. 11:35


ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 4

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

a) Izgradnja traktorskih vlaka, G.J. Malovan Želivodić; odjel:123, duljina:300,00 m
b) Izgradnja traktorskih vlaka i uređenje stovarišta, G.J. Malovan Želivodić; odjel:122b, duljina:1.361,57 m
c) Izgradnja traktorskih vlaka i uređenje stovarišta, G.J. Malovan Želivodić; odjel:130, duljina:1.585,20 m

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


III Ukupna količina ili obim ugovora
3.246,77 m

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

19004,85

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

6 radnih dana/15 radnih dana od zaključenja Ugovora

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Šumarija Kupres


VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 09.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 09.03.2021. 11:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 09.03.2021. 11:35


ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 5

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

a) Izgradnja traktorskih vlaka, G.J. Staretina Golija; odjel: 102, duljina:920,17 m
b) Izgradnja traktorskih vlaka, G.J. Staretina Golija; odjeli: 51-52, duljina:978,18 m
c) Izgradnja traktorskih vlaka, G.J. Hrbljine Kujača; odjel: 94-95, duljina:1.281,45 m
d) Izgradnja traktorskih vlaka,G.J. Šator, odjel: 65, duljina:720,00 m
e) Održavanje kamionskog puta, G.J. Staretina Golija; odjeli:33-57, 68-70, 121-126, duljina: 12.500,00 m

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


III Ukupna količina ili obim ugovora
16.399,80 m.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

108934,74

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

38radnih dana/15 radnih dana od datuma potpisivanja Ugovora.

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova


Šumarija Glamoč

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 09.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 09.03.2021. 11:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 09.03.2021. 11:35

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1101-1-3-18-3-13/21
PODIJELI: