Izvođenje građevinsko-zanatskih radova na izgradnji omladinskog doma MZ Krepšić, rekonstrukciji dječijeg igrališta u ulici Marina Držića u Brčkom, asfaltiranju prostora između zgrada u ul. B.J.Štadlera od br. 3-7 i garaže od JP Komunalno Brčko i platoa ispred objekta MZ Stari Rasadnik, terena za male sportove u MZ Vučilovac...

Datum objave: 15.06.2015. 13:40 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.06.2015.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1157-1-3-423-3-129/15ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv BRČKO DISTRIKT BIH
IDB/JIB 4600082130006
Kontakt osoba Aida Šerifović
Adresa Bulevar mira 1
Poštanski broj 76000 Brčko (sp bl)
Općina/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 212-708
Faks (049) 212-708
Elektronska pošta alma.kaloper@bdcentral.net
Internet adresa www.bdcentral.net

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo


Entitetski nivo,Brčko Distrikt

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Izgradnja zgrada i građevinski radovi

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

23

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje građevinsko-zanatskih radova po lotovima od 1-23

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje građevinsko-zanatskih radova po lotovima od 1-23.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45212000-6 Građevinski radovi na zgradama u vezi s odmorom i
  45212130-6 Građevinski radovi na zabavnom parku
  45233200-1 Različiti radovi na površinskom sloju
  45213150-9 Građevinski radovi na kancelarijskim zgradama
  45212224-2 Građevinski radovi na stadionu
  45233226-9 Građevinski radovi na prilaznoj cesti
  45212221-1 Građevinski radovi u vezi s konstrukcijama za sportski teren
  45212200-8 Građevinski radovi na sportskim objektima
  45342000-6 Postavljanje ograde


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor


Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

1.7.2015.

IV 3.c. Novčana naknada

Da

IV 3.c-1. Iznos novčane naknade

30,00 KM

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 8.7.2015. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 8.7.2015. 12:15:00
Adresa i mjesto sala 59,II sprat,zgrada Vlade Brčko distrikt BiH, Bulevar mira 1, Brčko


ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tendersku dokumentaciju ponuđači mogu preuzeti lično ili će im ista biti dostavljena putem pošte uz prethodno dostavljeni
zahtjev za preuzimanje tenderske dokumentacije i dokaz o uplati naknade za otkup tenderske dokumentacije.Naknadu za
otkup tenderske dokumentacije potrebno je uplatiti na račun 154-921-20034345-03, vrsta prihoda 721 124, šifra opštine
099, budžetska organizacija 1504001, svrha doznake: otkup tenderske dokumentacije broj predmeta 13-001601/15ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Aida Šerifović
Adresa Bulevar mira 1
Poštanski broj 76000 Brčko (sp bl)
Općina/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 240-728
Faks (049) 240-728
Elektronska pošta aida.serifovic@bdcentral.net
Internet adresa www.bdcentral.net
ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja omladinskog doma MZ Krepšić

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45212000-6 Građevinski radovi na zgradama u vezi s odmorom i
razonodom, sportom, kulturom, smještajem i restoranima

III Ukupna količina ili obim ugovora

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

73923,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH
ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Rekonstrukcija dječijeg igrališta u ulici Marina Držića“ Brčko

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45212130-6 Građevinski radovi na zabavnom parku

III Ukupna količina ili obim ugovora

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4274,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH
ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Asfaltiranje prostora između zgrada u ul. B.J.Štadlera od br. 3-7 i garaže od JP „Komunalno Brčko“

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233200-1 Različiti radovi na površinskom sloju

III Ukupna količina ili obim ugovora

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

15042,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH
ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Asfaltiranje platoa ispred objekta MZ Stari Rasadnik

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233200-1 Različiti radovi na površinskom sloju

III Ukupna količina ili obim ugovora

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2492,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH
ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Dovršetak mjesnog doma MZ Rijeke

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45213150-9 Građevinski radovi na kancelarijskim zgradama

III Ukupna količina ili obim ugovora

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3550,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH
ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja terena za male sportove u MZ Vučilovac

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45212224-2 Građevinski radovi na stadionu

III Ukupna količina ili obim ugovora

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

778,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH
ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja protivpožarnog puta u MZ Ražljevo

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233226-9 Građevinski radovi na prilaznoj cesti

III Ukupna količina ili obim ugovora

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1640,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH
ANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Uređenje postojećeg parka i igraonice za djecu u MZ Ilićka

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233200-1 Različiti radovi na površinskom sloju

III Ukupna količina ili obim ugovora

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

21368,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH
ANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Završetak izgradnje tribina na fudbalskom stadionu FK Dizdaruša

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45212221-1 Građevinski radovi u vezi s konstrukcijama za sportski teren

III Ukupna količina ili obim ugovora

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

14389,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH
ANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Uređenje prostora oko arterskog bunara na parceli 441/13 K.O. Brčko 4 (tobogan, ljuljačka,klackalica) MZ Gluhakovac

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45212130-6 Građevinski radovi na zabavnom parku

III Ukupna količina ili obim ugovora

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4274,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH
ANEKS B


Broj lota

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nastavak izgradnje svlačionice u MZ Šatorovići

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45212200-8 Građevinski radovi na sportskim objektima

III Ukupna količina ili obim ugovora

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

35544,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH
ANEKS B


Broj lota

12


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Rekonstrukcija i sanacija dijela postojećeg prostora oko poslovno zanatskog centra

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233200-1 Različiti radovi na površinskom sloju

III Ukupna količina ili obim ugovora

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

147337,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH
ANEKS B


Broj lota

13


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nastavak rekonstrukcije Doma kulture u MZ Maoča

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45212000-6 Građevinski radovi na zgradama u vezi s odmorom i
razonodom, sportom, kulturom, smještajem i restoranima

III Ukupna količina ili obim ugovora

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

78000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH
ANEKS B


Broj lota

14


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja dječije igraonice-igrališta u MZ Meraje

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45212130-6 Građevinski radovi na zabavnom parku

III Ukupna količina ili obim ugovora

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

33088,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH
ANEKS B


Broj lota

15


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nastavak ograđivanja pijace Klanac

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45342000-6 Postavljanje ograde

III Ukupna količina ili obim ugovora

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

11000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH
ANEKS B


Broj lota

16


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja I faze objekta sa mokrim čvorom uz teren malih sportova Stolin

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45212200-8 Građevinski radovi na sportskim objektima

III Ukupna količina ili obim ugovora

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8247,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH
ANEKS B


Broj lota

17


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Uređenje prostora oko spomenika i objekta mjesne zajednice Trnjaci

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233200-1 Različiti radovi na površinskom sloju

III Ukupna količina ili obim ugovora

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

17094,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH
ANEKS B


Broj lota

18


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Sanacija ograde fudbalskog igrališta MZ Vučilovac

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45342000-6 Postavljanje ograde

III Ukupna količina ili obim ugovora

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4274,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH
ANEKS B


Broj lota

19


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Sanacija svlačionice FK Vučilovac

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45212200-8 Građevinski radovi na sportskim objektima

III Ukupna količina ili obim ugovora

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

689,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH
ANEKS B


Broj lota

20


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nastavak rekonstrukcije postojećeg fudbalskog igrališta u MZ Gredice I

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45212224-2 Građevinski radovi na stadionu

III Ukupna količina ili obim ugovora

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

920,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH
ANEKS B


Broj lota

21


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Rekonstrukcija pomoćnog terena FK Lokomotiva

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233200-1 Različiti radovi na površinskom sloju

III Ukupna količina ili obim ugovora

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1474,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH
ANEKS B


Broj lota

22


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nastavak izgradnje tribina na stdionu MZ Brezovo Polje-svlačionica u Brčko distriktu BiH

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45212221-1 Građevinski radovi u vezi s konstrukcijama za sportski teren

III Ukupna količina ili obim ugovora

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

82523,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH
ANEKS B


Broj lota

23


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nastavak izgradnje malih sportskih terena MZ Broduša

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45212224-2 Građevinski radovi na stadionu

III Ukupna količina ili obim ugovora

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1157-1-3-423-3-129-15.pdf
PODIJELI: