Izvođenje radova na izgradnji kanalizacije u ulici Čavčevina u Tomislavgradu

Datum objave: 28.06.2017. 08:38 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 28.06.2017.

OBAVIJEST O NABAVI

665-1-3-11-3-13/17ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv OPĆINA TOMISLAVGRAD
IDB/JIB 4281006390009
Kontakt osoba Nedžad Nuhić
Adresa Mijata Tomića bb
Poštanski broj 80240 Tomislavgrad (hp mo)
Općina/Grad Tomislavgrad
Telefon (034) 356-400
Faks (034) 356-444
Elektronička pošta opcina.tg@tel.net.ba
Internet adresa www.tomislavgrad.gov.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 5.b. Razina

Općinska razina (FBIH),Tomislavgrad

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja vodoprivrednih objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja kanalizacije u ulici Čavčevina U Tomislavgradu

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45232410-9 Radovi na kanalizacijskoj mreži


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

42500,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Tomislavgrad

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

100 dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema TD

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Prema TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema TD

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Ne

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

19.7.2017.

IV 3.c. Novčana naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije

Da

IV 3.c-1. Iznos novčane naknade u KM

20,00 KM

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 19.7.2017. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 19.7.2017. 12:05:00
Adresa i mjesto Općina Tomislavgrad, M. Tomića 108, Tomislavgrad, ured br. 42

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija može se preuzeti s internet stranice općine uz obveznu obavijest kontakt osobi o preuzimanju TD i
uz prilaganje dokaza o uplati za TD. Uplatu za preuzimanje TD izvršiti na račun br. 1549995000000465, ISP Banka,
poslovnica Tomislavgrad.


ANEKS A


I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Nedžad Nuhić
Adresa Mijata Tomića bb
Poštanski broj 80240 Tomislavgrad (hp mo)
Općina/Grad Tomislavgrad
Telefon (034) 356-462
Faks (034) 356-444
Elektronička pošta nedzad.nuhic@tomislavgrad.gov.ba
Internet adresa www.tomislavgrad.gov.ba
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
665-1-3-11-3-13/17
PODIJELI: