Izvođenje radova na izgradnji pješačkog mosta preko rijeke Jale na pješačko-biciklističkoj stazi nizvodno od transverzale T8 u gradu Tuzla (ponovljeni postupak)

Datum objave: 31.07.2017. 10:26 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 31.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1004-1-3-68-3-88/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRAD TUZLA
IDB/JIB 4209382690002
Kontakt osoba Ernad Halilović
Adresa ZAVNOBiH-a broj 11
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 307-360
Faks (035) 307-361
Elektronska pošta javnenabavke@tuzla.ba
Internet adresa www.tuzla.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Tuzla

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja vodoprivrednih objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja pješačkog mosta preko rijeke Jale na pješačko-biciklističkoj stazi nizvodno od transverzale T8 u gradu Tuzla
(ponovljeni postupak)


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka je: Izgradnja pješačkog mosta preko rijeke Jale na pješačko-biciklističkoj stazi nizvodno od
transverzale T8 na dionici Sjenjak – Stupine u Tuzli (u ponovljenom postupku javne nabavke), na osnovu potreba ugovornog
organa, predviđenih Planom nabavki grada Tuzla za 2017 godinu.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45221113-7 Građevinski radovi na pješačkom mostu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

definisano td

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Područje izgradnje planiranog objekta predviđeno je u istočnom dijelu urbanog područja grada Tuzle, preko rijeke Jale,
između naselja kolektivnog stanovanja Stupine i Sjenjak.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

definisano td

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

definisano tenderskom dokumentacijom

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

definisano tenderskom dokumentacijom

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

definisano tenderskom dokumentacijom

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

definisano tenderskom dokumentacijom

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

16.8.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.8.2017. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 16.8.2017. 13:00:00
Adresa i mjesto Grad Tuzla, Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica
- ZAVNOBIH-a 11 Tuzla, (prostorije ugovornog organa)


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Ernad Halilović
Adresa ZAVNOBiH-a broj 11
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 307-340
Faks (035) 307-341
Elektronska pošta javnenabavke.ks@tuzla.ba
Internet adresa www.tuzla.ba

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1004-1-3-68-3-88/17
PODIJELI: