Izvođenje radova na izgradnji šetnice iza zgrade Pošte, u Kladnju

Datum objave: 24.07.2017. 16:20 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 24.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

241-7-3-22-3-11/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA KLADANJ
IDB/JIB 4209176440008
Kontakt osoba Senahid Šarić
Adresa Kladanjske brigade br.2
Poštanski broj 75280 Kladanj (bhp sa)
Općina/Grad Kladanj
Telefon (035) 621-150
Faks (035) 621-150
Elektronska pošta senahid.saric@kladanj.ba
Internet adresa www.kladanj.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Kladanj

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne
zanatske radove

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

„Radovi na izgradnji šetnice iza zgrade –Pošta- u Kladnju“


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmetni radovi ugovora „Radovi na izgradnji šetnice iza zgrade –Pošta- u Kladnju“ obuhvataju: pripremne, zidarske,
betonske, montažne, bravarske i radove na izgradnji i instalaciji rasvjete.


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45246500-8 Građevinski radovi na šetnicama


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM


31810,90

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

centar Kladnja –lokacija uz obalu rijeke Drinjače do objekta zgrade „Pošta“.

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do 60 kalendarskih dana, od dana uvođenja izvođača radova u posao

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok garancije za izvedene radove 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

9.8.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 10.8.2017. 14:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 10.8.2017. 14:30:00
Adresa i mjesto zgrada općine Kladanj, multimedijalna sala br. 23

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
241-7-3-22-3-11/17
PODIJELI: