Izvođenje radova na izgradnji spomen obilježja i prostora za igru u naseljenom mjestu Trzanj, Tarčin, Općina Hadžići

Datum objave: 06.07.2017. 23:19 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 06.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

550-7-3-54-3-17/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA HADŽIĆI
IDB/JIB 4200427020006
Kontakt osoba MUHIDIN HODZIC
Adresa Hadželi 114
Poštanski broj 71240 Hadžići (bhp)
Općina/Grad Hadžići
Telefon (033) 475-946
Faks (033) 475-952
Elektronska pošta ohadzici@bih.net.ba
Internet adresa hadzici.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Hadžići

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI SPOMEN OBILJEŽJA I PROSTORA ZA IGRU U NASELJENOM MJESTU TRZANJ, TARČIN,
OPĆINA HADŽIĆI


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

IZGRADNJA SPOMEN OBILJEŽJA I PROSTORA ZA IGRU U NASELJENOM MJESTU TRANJ, TARČIN, OPĆINA HADŽIĆI

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

OPIISANA U TD

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

29000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

TRZANJ, TARČIN, OPĆINA HADŽIĆI

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

POTREBNO ISKAZATI U PONUDI

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

FINANSIRANJE IZ BUĐETSKIIH SREDSTAVA

III 4. Ograničenja za učešće

OPISANO U TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

DA

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

DA

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

DA

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 ROK IZVOĐENJA RADOVA 20,00 %
2 Cijena 80,00 %

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

12.7.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 13.7.2017. 09:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 13.7.2017. 10:00:00
Adresa i mjesto OPĆIINA HADŽIĆI, HADŽELI 114, HADŽIĆI, II SPRAT, SALA OPĆIINSKOG VIJEĆA

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
550-7-3-54-3-17/17
PODIJELI: