Izvođenje radova na izgradnji transportnog cjevovoda od čvora 39 do čvora 42 u smjeru Vira na području općine Posušje

Datum objave: 21.06.2017. 12:56 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 21.06.2017.


OBAVIJEST O NABAVI

188-1-3-49-3-9/17ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv OPĆINA POSUŠJE
IDB/JIB 4272141340004
Kontakt osoba ANDRIJANA GRABOVAC
Adresa Fra Grge Martića 30
Poštanski broj 88240 Posušje (hp mo)
Općina/Grad Posušje
Telefon (039) 681-035
Faks (039) 681-041
Elektronička pošta opcina.posusje.gs@tel.net.ba
Internet adresa www.opcina-posusje.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 5.b. Razina

Općinska razina (FBIH),Posušje

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja vodoprivrednih objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Javna nabava radova za izgradnju transportnog cjevovoda od čvora 39 do čvora 42 u smjeru Vira na području općine Posušje


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Javna nabava radova za izgradnju transportnog cjevovoda od čvora 39 do čvora 42 u smjeru Vira na području općine Posušje

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45232150-8 Radovi u vezi s cjevovodima za distribuciju vode


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljno precizirano u TD.

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

125634,55

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Područje naselja Vir na području općine Posušje.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

120 dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Detaljno precizirano u TD.

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Detaljno precizirano u TD.

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Detaljno precizirano u TD.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Detaljno precizirano u TD.

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Ne

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

11.7.2017.

IV 3.c. Novčana naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije

Da

IV 3.c-1. Iznos novčane naknade u KM

20, 00 KM

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 12.7.2017. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 12.7.2017. 12:30:00
Adresa i mjesto Općina Posušje, Fra Grge Martića 30, 88240 Posušje

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Cijena otkupa tenderske dokumentacije iznosi: 20,00 KM, a uplaćivat će se na žiroračun broj: 3382002261584848 kod
UniCredit banke, Vrsta prihoda 722612, šifra općine 070

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
188-1-3-49-3-9/17
PODIJELI: