Izvođenje radova na održavanju kamionskog puta u šumariji Livno G.J. Troglav

Datum objave: 22.06.2017. 09:55 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 22.06.2017.

OBAVIJEST O NABAVI

1101-7-3-44-3-40/17ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv ŠGD "HERCEGBOSANSKE ŠUME" D.O.O. KUPRES
IDB/JIB 4281038670003
Kontakt osoba Jakov Šarić
Adresa Splitska bb
Poštanski broj 80320 Kupres (hp mo)
Općina/Grad Kupres (FBiH)
Telefon (034) 274-801
Faks (034) 274-800
Elektronička pošta info@hbsume.ba
Internet adresa www.hbsume.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 5.b. Razina

Županijska razina,Kanton 10

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne
zanatske radove

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

„Održavanje kamionskog puta u šumariji Livno G.J. Troglav“


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

„Održavanje kamionskog puta u šumariji Livno G.J. Troglav“
1 Iskop tla na postojećoj trasi (predloženi stroj buldožer). Radovi na čišćenju trase od humusa i šiblja te slični radovi
na trasi puta. Obračun se vrši po m' sanirane trase puta.
2 Strojni iskop odvodnih kanala dimenzija 50/50 cm. Obračunse vrši po m1 iskopanog odvodnog kanala.
3 Strojni iskop i priprema kamenog materijala za drobljenje na lokaciji koju odredi investitor. Obračun po m3
pripremljenog materijala.
-Iskop u tlu B kategorije
-Iskop u tlu A kategorije
Obračun po m3 pripremljenog materijala.
4 Drobljenje krupnog materijala za izradu gornjeg i donjeg stroja puta. U cijenu je uračunat i utovar materijala u
drobilicu. Prijevoz drobilice do odjela u kojem se nalazi pozajmište uračunat u cijenu. Obračun se vrši po m3 drobljenog
materijala.
5 Strojni utovar pripremljenog pješčanog tampona (kamenog materijala) za nasipanje. Obračun se vrši po m3
utovarenog materijala.
6 Strojno razastiranje naveženog pješčanog tampona (kamenog materijala) za nasipanje. Obračun se vrši po m3
razastrtog materijala.
7 Navoz tampona za nasipanje sa prijevozom na udaljenost:
- 0-5 km
- 5-10 km
- 10-15 km
- 15-20 km
- 20km i više
Obračun se vrši po m3 izvezenog tampona za nasipanje.
8 Nabavka doprema i ugradnje procjednice za odvod površinskih voda s puta. Drvena procjednica dužine 8 m, sastoji
se od dvije grede dimenzija 10x10 cm i daske dimenzija 30x5 cm, spojena s 4 čelične klanfe. Obračun po m' procjednice.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233141-9 Radovi na održavanju cesta


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Dužina: 1.346,4 m

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

13236,16

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Livno G.J. Troglav odjeli: 1, 2, 8, 21.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok završetka radova je 10 dana od uvođenja u posao.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Sukladno Tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Sukladno Tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Sukladno Tenderskoj dokumentaciji.

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Sukladno Tenderskoj dokumentaciji.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Sukladno Tenderskoj dokumentaciji.

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Da

III 9.a-1. Uputa na odgovarajući zakon, drugi propis ili upravnu odredbu

Zakon o građenju.

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Da

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Ne

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

28.6.2017.

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 28.6.2017. 11:30:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 28.6.2017. 12:00:00
Adresa i mjesto ŠGD „HERCEGBOSANSKE ŠUME“ d.o.o. Kupres, Splitska bb.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije na email: jakovsaric1@gmail.com

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1101-7-3-44-3-40/17
PODIJELI: