Izvođenje radova na održavanju lokalnih cesta na području grada Čapljne

Datum objave: 23.01.2020. 15:34 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.01.2020.

OBAVIJEST O NABAVI

1163-1-3-3-3-3/20ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv GRAD ČAPLJINA
IDB/JIB 4227113340001
Kontakt osoba IVANA POPOVIĆ
Adresa Trg Kralja Tomislava bb
Poštanski broj 88300 Čapljina (hp mo)
Općina/Grad Čapljina
Telefon (036) 805-052
Faks (036) 805-983
Elektronička pošta grad@capljina.ba
Internet adresa www.capljina.ba

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 5.b. Razina

Grad,

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Završni građevinski radovi, Ostali radovi za dovršetak gradnje

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuditelja sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

820512,15

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Održavanje i izvođenje radova na lokalnim cestama na području grada Čapljne, broj GN:8/20

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Održavanje i izvođenje radova na lokalnim cestama na području grada Čapljine


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233141-9 Radovi na održavanju cesta


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Da

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

10.2.2020.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 14.2.2020. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 14.2.2020. 12:00:00
Adresa i mjesto Gradska uprava - Grada Čapljine- salon

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

----------------


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kontakt osoba IVANA POPOVIĆ
Adresa Trg Kralja Tomislava bb
Poštanski broj 88300 Čapljina (hp mo)
Općina/Grad Čapljina
Telefon (036) 805-052
Faks (036) 805-983
Elektronička pošta grad@capljina.ba
Internet adresa www.capljina.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba IVANA POPOVIĆ
Adresa Trg Kralja Tomislava bb
Poštanski broj 88300 Čapljina (hp mo)
Općina/Grad Čapljina
Telefon (036) 805-052
Faks (036) 805-983
Elektronička pošta grad@capljina.ba
Internet adresa www.capljina.ba


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT I - Prometna signalizacija

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Kao u tenderskoj dokumentaciji

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233294-6 Postavljanje cestovne prometne signalizacije


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

51282,06

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Uvjeti plaćanja 30,00 %
2 Cijena 70,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Grad Čapljina - Mjesne zajednice

VI Dodatne informacije

------------------------


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT II - Održavanje makadamskih i zemljanih kolnika sa naknadom za rad građevinskih strojeva

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233160-8 Staze i druge neasfaltirane površine


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u tendrskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

769230,09

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Uvjeti plaćanja 30,00 %
2 Cijena 70,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Grad Čapljina - Mjesne zajednice

VI Dodatne informacije

-------------------

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1163-1-3-3-3-3/20
PODIJELI: