Izvođenje radova na održavanju ŠKP u ŠG Jahorina Pale za 2020. godinu

Datum objave: 27.01.2020. 10:34 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 27.01.2020.OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1172-1-3-4-3-86/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JPŠ "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB 4400632340004
Kontakt osoba Nemanja Milinković
Adresa Romanijska 1
Poštanski broj 71350 Sokolac (sp bl)
Opština/Grad Sokolac (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 405-300
Faks (057) 405-341
Elektronska pošta uprava@sumers.org
Internet adresa www.sumerepublikesrpske.org

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i
sportskih objekata

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Radovi na održavanju ŠKP u ŠG"Jahorina" Pale za 2020 godinu

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Radovi na održavanju šumskih kamionskih puteva na području ŠG"Jahorina"Pale za 2020 godinu

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233120-6 Građevinski radovi na putu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

prema uslovima iz Td

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

prema uslovima iz TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

prema uslovima iz TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

10.2.2020.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.2.2020. 08:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 12.2.2020. 09:00:00
Adresa i mjesto ŠG"Jahorina"Pale


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Nemanja Milinković
Adresa Srpskih Ratnika br 45
Poštanski broj 71420 Pale (sp bl)
Opština/Grad Pale (RS) (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 223-609
Faks (057) 223-757
Elektronska pošta jahorina@sumers.org
Internet adresa www.sumerepublikesrpske.org


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Radovi na održavanju ŠKP u ŠG"Jahorina"-RJ"Podgrab" lot 1

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Radovi na održavanju šumskih kamionskih puteva na području ŠG"Jahorina"Pale za 2020 godinu u RJ"Podgrab

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


III Ukupna količina ili obim ugovora
prema količinama iz TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

67540,37

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

iskazano u TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠG"Jahorina"Pale


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Radovi na održavanju ŠKP u ŠG"Jahorina"--RJ"Pale" lot 2

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Radovi na održavanju šumskih kamionskih puteva na području ŠG"Jahorina"Pale za 2020 godinu u RJ"Pale"

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


III Ukupna količina ili obim ugovora
prema količinama iz TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

39021,22

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Iskazano u TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠG"Jahorina"Pale


ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Radovi na održavanju ŠKP u ŠG"Jahorina"--RJ"Mokro" lot 3

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Radovi na održavanju šumskih kamionskih puteva na području ŠG"Jahorina"Pale za 2020 godinu u RJ"Mokro"

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


III Ukupna količina ili obim ugovora
prema količinama iz TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

53404,44

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

iskazano u TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠG"Jahorina"Pale

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1172-1-3-4-3-86/20
PODIJELI: