Izvođenje radova na sanaciji klizišta lokalitet selo Musići br. 25, Opština Hadžići

Datum objave: 01.08.2017. 10:21 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 01.08.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

285-1-3-66-3-73/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB 4200141480000
Kontakt osoba Jelena Jularić
Adresa Kaptol 3
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 254-941
Faks (033) 226-188
Elektronska pošta zik@zik.ks.gov.ba
Internet adresa zik.ks.gov.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne
zanatske radove

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova na sanaciji klizišta lokalitet selo Musići br.25, Opština Hadžići


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova na sanaciji klizišta lokalitet selo Musići br. 25, Opština Hadžići

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45112000-5 Radovi iskopa i zemljani radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

1

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

73000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

selo Musići br. 25, Opština Hadžići

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Sredstva obezbijedila Kantolana uprava Civilne zaštite Kantona Sarajevo

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

prema tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

da su transakcijski bankarski računi ponuđača aktivni

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

prema tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

25.8.2017.

IV 3.c. Novčana naknada

Da

IV 3.c-1. Iznos novčane naknade

20,00 KM

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 7.9.2017. 15:15:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 7.9.2017. 15:30:00
Adresa i mjesto Kaptol br. 3, Sarajevo (mala sala)

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija može se preuzeti u prostorijama Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, Kaptol br. 3, soba 402,
svaki radni dan od 10-14 h, uz obavezan pismeni zahtjev (prethodno dostavljen faksom na broj: 226-188) i uplatnice na iznos
od 20,00 KM uplaćen na račun ZiK broj: 3380002210019263, vrsta prihoda: 722631, Opština 077, budžetska organizacija
2601001, koji se vodi kod Unicredit Bank Sarajevo.
Tenderska dokumentacija može se dostaviti putem pošte na zahtjev ponuđača.
Ugovorni organ zadržava pravo obustaviti postupak dodjele ugovora iz razloga navedenih u članu 69. ZJNBiH, te ne snosi
nikakve troškove u postupku javnog nadmetanja.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
285-1-3-66-3-73/17
PODIJELI: