Izvođenje radova na sanaciji sanitarnog čvora u O.Š. Marin Držić-Buna u Mostaru (ženski WC na spratu i otvor WC-a u prizemlju)

Datum objave: 29.06.2017. 15:21 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 29.06.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1059-1-3-54-3-39/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRAD MOSTAR
IDB/JIB 4227396110007
Kontakt osoba Amela Prguda
Adresa Adema Buća 19
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 500-600
Faks (036) 580-032
Elektronska pošta grad.mostar@mostar.ba
Internet adresa www.mostar.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Grad,Mostar

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Završni građevinski radovi, Ostali radovi za dovršetak gradnje

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

„Sanitarni čvor O.Š. Marin Držić- Buna “ u Mostaru;

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Sanacija ženskog WC-a na spratu i otvora WC-a u prizemlju.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45214210-5 Građevinski radovi na osnovnim školama


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

prema tenderskoj dokumentaciji


II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

13708,55

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

O.Š. "Marin Držić" Buna - Mostar

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

40 dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Da

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

20.7.2017.

IV 3.c. Novčana naknada

Da

IV 3.c-1. Iznos novčane naknade

10,00 KM

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 20.7.2017. 10:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 20.7.2017. 10:30:00
Adresa i mjesto Kralja Zvonimira br.14 (Đački dom II sprat)

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Broj računa : 5550000020190859, kod Nova Banka AD Banja Luka, Filijala Mostar ,Vrsta prihoda 722631, općina 180 , sa
naznakom „Uplata naknade za TD za „Sanitarni čvor O.Š. Marin Držić- Buna “uMostaru


ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Suada Ćorić
Adresa Kralja Zvonimira br.14 (Đački dom II sprat)
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 335-420
Faks (036) 335-407
Elektronska pošta suada.coric@mostar.ba
Internet adresa www.mostar.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Protokol Gradske uprave Mostar
Adresa Adema Buća 19
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 500-600
Faks (036) 580-032
Elektronska pošta grad.mostar@mostar.ba
Internet adresa www.mostar.ba
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1059-1-3-54-3-39/17
PODIJELI: