Izvođenje radova na sanaciji skretnica

Datum objave: 21.07.2017. 10:54 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 21.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

180-7-3-234-3-25/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP "LUKA BRČKO"D.O.O.BRČKO DISTRIKT BIH
IDB/JIB 4600087870008
Kontakt osoba Mirza Čizmo
Adresa Lučka bb
Poštanski broj 76120 Brčko (bhp sa)
Općina/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 216-597
Faks (049) 216-402
Elektronska pošta jp.lukabrcko.finansije@gmail.com
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Brčko Distrikt

I 5.c. Djelatnost


Djelatnost luka - morskih ili riječnih luka i druga terminalna oprema

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke (sanacija skretnica(isporuka i ugradnja hrastovih pragova i ostalog))


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

sanacija skretnica(isporuka i ugradnja hrastovih pragova i ostalog)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

prema konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda(tenderskoj dokumentaciji)

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

14000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

fco JP "Luka Brčko"d.o.o.,Lučka bb

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

prema konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda(tenderskoj dokumentaciji)

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

prema konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda(tenderskoj dokumentaciji)

III 4. Ograničenja za učešće

prema konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda(tenderskoj dokumentaciji)

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

prema konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda(tenderskoj dokumentaciji)

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

prema konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda(tenderskoj dokumentaciji)

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

31.7.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 31.7.2017. 12:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 31.7.2017. 12:15:00
Adresa i mjesto JP "Luka Brčko"d.o.o. ,Lučka bb

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda(tenderska dokumentacija) se preuzima sa portala Agencije za javne nabavke BiH u
skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH.

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
180-7-3-234-3-25/17
PODIJELI: