Izvođenje radova na sanaciji učionica u objektu JU MSŠ Enver Pozderović Goražde

Datum objave: 10.07.2017. 13:48 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

452-7-3-1-3-1/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU MSŠ "ENVER POZDEROVIĆ" GORAŽDE
IDB/JIB 4245032670005
Kontakt osoba Nermina Karahmetović
Adresa Zaima Imamovića 42
Poštanski broj 73000 Goražde (bhp sa)
Općina/Grad Goražde
Telefon (038) 221-020
Faks (038) 221-020
Elektronska pošta mssep@bih.net.ba
Internet adresa

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo


Kantonalni nivo,Bosansko-podrinjski kanton

I 5.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Završni građevinski radovi, Podne i zidne obloge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Sanacija učionica u objektu JU MSŠ "Enver Pozderović" Goražde


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Radovi na sanaciji podnih i zidnih obloga, zidova, unutrašnje stolarije, a sve u skladu sa ponudbenim obrascem koji je
sastavni dio tenderske dokumentacije

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45214220-8 Građevinski radovi na srednjim školama


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Precizirano tenderskom dokumentacijom

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Goražde

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

15 kalendarskih dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Precizirano tenderskom dokumentacijom

III 4. Ograničenja za učešće

Precizirano tenderskom dokumentacijom

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Precizirano tenderskom dokumentacijom

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Precizirano tenderskom dokumentacijom

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Precizirano tenderskom dokumentacijom

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

21.7.2017.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.7.2017. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 26.7.2017. 12:30:00
Adresa i mjesto JU MSŠ "Enver Pozderović" Goražde, ul. Zaima Imamovića 42. (Kancelarija
sekretara škole)

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Sve dodatne informacije vezane za ovaj postupak mogu se dobiti na telefon broj 038/ 221-020, kontakt osoba Herenda
Mufid

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
452-7-3-1-3-1/17
PODIJELI: