Izvođenje radova na sanitarnoj sječi i izradi šds, lifranje, primicanje animalom, izvoz traktorom, izgradnja i čišćenje traktorskih vlaka

Datum objave: 18.07.2017. 15:34 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.07.2017.


OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

360-1-3-75-3-122/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP ŠPD-ZDK D.O.O. ZAVIDOVIĆI
IDB/JIB 4218431050005
Kontakt osoba Halid Šibonjić
Adresa Alije Izetbegovića br. 25
Poštanski broj 72220 Zavidovići (bhp sa)
Općina/Grad Zavidovići
Telefon (032) 877-834
Faks (032) 879-029
Elektronska pošta spdzdk@gmail.com
Internet adresa www.spdzdk.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Zeničko-dobojski kanton

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne
zanatske radove

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

28

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Sanitarna sječa i izrada šds, lifranje, primicanje animalom, izvoz traktorom, izgradnja i čišćenje traktorskih vlaka


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Sanitarna sječa i izrada šds, lifranje, primicanje animalom, izvoz traktorom, izgradnja i čišćenje traktorskih vlaka

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge na području poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

30 dana

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

kao u td

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

kao u td

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

kao u td

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

4.8.2017.

IV 3.c. Novčana naknada

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 8.8.2017. 11:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 8.8.2017. 12:00:00
Adresa i mjesto Zavidovići


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

ODJEL 4

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

KAO U TD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

71

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

DO REALIZACIJE

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

DONJA KRIVAJA , ZAVIDOVIĆIANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

ODJEL 133

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

KAO U TD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

243

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

DO REALIZACIJE

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

TRIBIJA DUBOŠTICA , OLOVOANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

ODJELI 13 I 17

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

KAO U TD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

1132

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

DO REALIZACIJE

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

BUSOVAČA, KAKANJANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

ODJEL 71

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

KAO U TD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

327

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

DO REALIZACIJE

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

GORNJA STAVNJA , VAREŠANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

ODJELI 81 I 82

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

KAO U TD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

295

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

DO REALIZACIJE

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

NEMILA -PEPELARI , ZENICAANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

ODJEL 62

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

KAO U TD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

83

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

DO REALIZACIJE

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

DONJA STUPČANICA , OLOVOANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

ODJEL 83

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

KAO U TD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

500

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

DO REALIZACIJE

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

DONJA KRIVAJA, ZAVIDOVIĆIANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

ODJEL 55

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

KAO U TD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

22

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

DO REALIZACIJE

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

DONJA STUPČANICA , OLOVOANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

ODJEL 40

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

KAO U TD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

150

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

DO REALIZACIJE

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

KONDŽILO, VISOKOANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

ODJEL 112

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

KAO U TD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

2006

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

DO REALIZACIJE

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

BABINO GRAČANICA , ZENICAANEKS B


Broj lota

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

ODJEL 119

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

KAO U TD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

757

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

DO REALIZACIJE

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

BABINO GRAČANICA, ZENICAANEKS B


Broj lota

12


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

ODJEL 83

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

KAO U TD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

1778

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

DO REALIZACIJE

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

NEMILA PEPELARI, ZENICAANEKS B


Broj lota

13


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

ODJEL 21

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

KAO U TD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

1161

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

DO REALIZACIJE

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

GORNJA STAVNJA , VAREŠANEKS B


Broj lota

14


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

ODJELI 37, 41, 42, 43, 45,46 I 48

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

KAO U TD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

304

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

DO REALIZACIJE

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

DONJA STAVNJA , VAREŠANEKS B


Broj lota

15


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

ODJELI 2,3,4,5,6,7,8 I 9

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

KAO U TD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

101

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

DO REALIZACIJE

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

GORNJA MISOČA, VAREŠANEKS B


Broj lota

16


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

ODJELI 55,83 I 114

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

KAO U TD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

191

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

DO REALIZACIJE

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

DONJA STUPČANICA , OLOVOANEKS B


Broj lota

17


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

ODJEL 78

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

KAO U TD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

27

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

DO REALIZACIJE

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

DONJA STUPČANICA , OLOVOANEKS B


Broj lota

18


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

ODJEL 95

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

KAO U TD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

20

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

DO REALIZACIJE

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

DONJA STUPČANICA , OLOVOANEKS B


Broj lota

19


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

ODJEL 35

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

KAO U TD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

80

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

DO REALIZACIJE

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

KRIVAJA , OLOVOANEKS B


Broj lota

20


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

ODJEL 132

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

KAO U TD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

910

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

DO REALIZACIJE

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

TRIBIJA DUBOŠTICA ,OLOVOANEKS B


Broj lota

21


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

ODJEL 166

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

KAO U TD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

612

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

DO REALIZACIJE

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

GOSTOVIĆ, ZAVIDOVIĆIANEKS B


Broj lota

22


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

ODJEL 205

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

KAO U TD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

246

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

DO REALIZACIJE

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

GOSTOVIĆ , ZAVIDOVIĆIANEKS B


Broj lota

23


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

ODJEL 41

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

KAO U TD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

65

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

DO REALIZACIJE

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

GOSTOVIĆ , ZAVIDOVIĆIANEKS B


Broj lota

24


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

ODJEL 22

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

KAO U TD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

143

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

DO REALIZACIJE

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

GOSTOVIĆ , ZAVIDOVIĆIANEKS B


Broj lota

25


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

ODJEL 42

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

KAO U TD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

737

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

DO REALIZACIJE

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

GOSTOVIĆ , ZAVIDOVIĆIANEKS B


Broj lota

26


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

ODJEL 125

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

KAO U TD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

1108

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

DO REALIZACIJE

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

DONJA KRIVAJA , ZAVIDOVIĆIANEKS B


Broj lota

27


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

ODJEL 101

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Kao u td

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

134

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do realizacije

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

LješnicaANEKS B


Broj lota

28


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

ODJEL 79

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Kao u td

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

12

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do realizacije

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Lješnica
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
360-1-3-75-3-122/17
PODIJELI: