Izvođenje radova na spajanju zgrada općine Živinice-unutrašnji radovi - III faza

Datum objave: 25.07.2017. 15:53 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 25.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

430-1-3-96-3-51/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA ŽIVINICE
IDB/JIB 4209579210002
Kontakt osoba Fahrudin Kuljaninović
Adresa Alije Izetbegovića 28
Poštanski broj 75270 Živinice (bhp sa)
Općina/Grad Živinice
Telefon (035) 743-300
Faks (035) 772-125
Elektronska pošta opcina.zivinice@bih.net.ba
Internet adresa www.opcinazivinice.org

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Živinice

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Izgradnja zgrada i građevinski radovi

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Spajanje zgrada općine Živinice-unutrašnji radovi - III faza

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

obuhvata: izolaterske radove, zidarske radove, keramičarske radove, stolarske radove, molersko-farbarske radove, ostale
radove, hidroinstalcije, elektroinstalacije sa telefonskom i internetskom mrežom, instalcija grijanja te nepredviđene i
podopolagačke radove


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45213150-9 Građevinski radovi na kancelarijskim zgradama


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

kao u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

kao u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

kao u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

7.8.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.8.2017. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 16.8.2017. 12:30:00
Adresa i mjesto Ulica Alije Izetbegovića br. 28 –Živinice (Mala sala za sastanke)

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Kontakt osobe: Fahrudin Kuljaninović i Zijad Zenunović
Telefon: 035/743-325 i 743 381;
Faks: 035/772-125
e-mail: fahrudin@opcinazivinice.ba


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Spajanje zgrada općine Živinice-unutrašnji radovi - III faza -1

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

obuhvata: izolaterske radove, zidarske radove, keramičarske radove, stolarske radove, molersko-farbarske radove, ostale
radove, hidroinstalcije, elektroinstalacije sa telefonskom i internetskom mrežom, instalcija grijanja te nepredviđene radove


II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45213150-9 Građevinski radovi na kancelarijskim zgradama
Dodatni predmet(i) 45262600-7 Razni građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora

kao u TD

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

40 radnih dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Ulica Alije Izetbegovića br. 28 – 30 Živinice

VI Dodatne informacije

Kontakt osobe: Fahrudin Kuljaninović i Zijad Zenunović
Telefon: 035/743-325 i 743 381;
Faks: 035/772-125
e-mail: fahrudin@opcinazivinice.baANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Podopolagački radovi

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

obuhvata samo podopolagačke radove

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45432100-5 Radovi postavljanja poda i podnih obloga

III Ukupna količina ili obim ugovora

kao u TD

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

40 radnih dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Ulica Alije Izetbegovića br. 28 – 30 Živinice

VI Dodatne informacije

Kontakt osobe: Fahrudin Kuljaninović i Zijad Zenunović
Telefon: 035/743-325 i 743 381;
Faks: 035/772-125
e-mail: fahrudin@opcinazivinice.ba

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
430-1-3-96-3-51/17
PODIJELI: