Izvođenje radova na vanjskom uređenju školskog dvorišta podružne škole Dolić MZ Klokotnica

Datum objave: 13.07.2017. 10:49 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 13.07.2017.


OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1068-7-3-8-3-8/17


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA DOBOJ ISTOK
IDB/JIB 4209421340006
Kontakt osoba Admir Šišić
Adresa Klokotnica bb
Poštanski broj 74207 Klokotnica (bhp sa)
Općina/Grad Doboj Istok
Telefon (035) 720-028
Faks (035) 720-416
Elektronska pošta javne.nabavke@opcinadobojistok.ba
Internet adresa www.dobojistok.org

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Doboj Istok

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne
zanatske radove

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Vanjsko uređenje školskog dvorišta podružne škole Dolić MZ Klokotnica

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Vansko uređenje dvorišta podružne škole sa dranažama i odvodnjom površinskih voda te uređenjeu poligona za nogomet.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45112720-8 Radovi pejzažnog uređenja sportskih terena i prostora za rekreaciju
Dodatni predmet(i) 45233161-5 Građevinski radovi na pješačkim stazama


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

20.000,00

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

20000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Klokotnica općina Doboj Istok

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

26.7.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 2.8.2017. 12:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 2.8.2017. 12:30:00
Adresa i mjesto Općina Doboj Istok Klokotnica 74207 sala općinskog vijeća

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1068-7-3-8-3-8/17
PODIJELI: