Izvođenje radova na zamjeni drvenog kolovoza na mostu prema fabrici Intal

Datum objave: 19.07.2017. 14:25 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

666-7-3-41-3-11/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA MILIĆI
IDB/JIB 4400288460003
Kontakt osoba ALEKSANDRA LALOVIĆ
Adresa Jovana Dučića 2
Poštanski broj 75446 Milići (sp bl)
Općina/Grad Milići
Telefon (056) 740-195
Faks (056) 745-431
Elektronska pošta opmilici@teol.net
Internet adresa www.opstinamilici.org

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (RS),Milići

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne
zanatske radove

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Zamjena drvenog kolovoza na mostu prema fabrici "Intal"


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Radovi na zamjeni drvenog kolovoza na mostu prema fabrici "Intal"

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45221000-2 Građevinski radovi na mostovima i tunelima, oknima i podzemnim željeznicama


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljnije u konkurentskom zahtjevu

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

13970,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Opština Milići

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Detaljnije u konkurentskom zahtjevu

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Detaljnije u konkurentskom zahtjevu

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Detaljnije u konkurentskom zahtjevu

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok izvođenja radova 30,00 %
2 Cijena 70,00 %

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

27.7.2017.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 4.8.2017. 12:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 4.8.2017. 12:30:00
Adresa i mjesto Opština Milići, ul. Jovana Dučića br. 2

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
666-7-3-41-3-11/17
PODIJELI: