Izvođenje radova na zimskom održavanju lokalnih cesta na području općine Tomislavgrad

Datum objave: 18.07.2017. 14:29 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.07.2017.


OBAVIJEST O NABAVI

665-1-2-14-3-16/17ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv OPĆINA TOMISLAVGRAD
IDB/JIB 4281006390009
Kontakt osoba Srećko Perić
Adresa Mijata Tomića bb
Poštanski broj 80240 Tomislavgrad (hp mo)
Općina/Grad Tomislavgrad
Telefon (034) 356-400
Faks (034) 356-444
Elektronička pošta opcina.tg@tel.net.ba
Internet adresa www.tomislavgrad.gov.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 5.b. Razina

Općinska razina (FBIH),Tomislavgrad

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

10

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Zimsko održavanje lokalnih cesta na području općine Tomislavgrad.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema TD

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Prema TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema TD

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Ne

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

9.8.2017.

IV 3.c. Novčana naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije

Da

IV 3.c-1. Iznos novčane naknade u KM

20,00 KM

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 9.8.2017. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 9.8.2017. 12:05:00
Adresa i mjesto Općina Tomislavgrad, M. Tomića 108, Tomislavgrad, ured br. 42

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija može se preuzeti s internet stranice općine uz obveznu obavijest o preuzimanju TD i uz prilaganje
dokaza o uplati za TD ili preuzeti neposredno u uredima br. 24 i 34. Uplatu za preuzimanje TD izvršiti na račun br.
1549995000000465, ISP Banka, poslovnica Tomislavgrad.


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Zimsko održavanje cesta na području Tomislavgrada

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233141-9 Radovi na održavanju cesta

III Ukupna količina ili obim ugovora

Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

102000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

3 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Tomislavgrad
ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Zimsko održavanje cesta na području Šujice

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233141-9 Radovi na održavanju cesta

III Ukupna količina ili obim ugovora

Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

20000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

3 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠujicdaANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Zimsko održavanje cesta na području naselja Eminovo Selo i Saralije-Oplećani

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233141-9 Radovi na održavanju cesta

III Ukupna količina ili obim ugovora

Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

57000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Eminovo Selo; Sarajlije - OplećaniANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Zimsko održavanje cesta na području naselja Mokronoge-Sarajlije

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233141-9 Radovi na održavanju cesta

III Ukupna količina ili obim ugovora

Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

27000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

3 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mokronoge-SarajlijeANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Zimsko održavanje cesta na području naselja Lipa-Mesihovina, Mandino Selo-Borčani, Crvenice-Karačići

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233141-9 Radovi na održavanju cesta

III Ukupna količina ili obim ugovora

Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

72000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

3 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Lipa-Mesihovina, Mandino Selo-Borčani, Crvenice-KaračićiANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Zimsko održavanje cesta na području naselja Mesihovina i Bukovica

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233141-9 Radovi na održavanju cesta

III Ukupna količina ili obim ugovora

Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

37000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

3 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Naselja Mesihovina i BukovicaANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Zimsko održavanje cesta na području Bukovica-Roško Polje-Zidine

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233141-9 Radovi na održavanju cesta

III Ukupna količina ili obim ugovora

Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

60000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

3 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bukovica-Roško Polje-ZidineANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Zimsko održavanje cesta na području Vinice

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233141-9 Radovi na održavanju cesta

III Ukupna količina ili obim ugovora

Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

35000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

3 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mijakovo Polje, Vinica, Pasič i KoritaANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Zimsko održavanje cesta na području Buško jezero

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233141-9 Radovi na održavanju cesta

III Ukupna količina ili obim ugovora

Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

40000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

3 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Naselja na području Buškog jezeraANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Zimsko održavanje cesta na području naselja Donji Brišnik-Gornji Brišnik, Kovači-Tubolja i Poslovna zona Vučilov brig

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233141-9 Radovi na održavanju cesta

III Ukupna količina ili obim ugovora

Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

30000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

3 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Donji Brišnik-Gornji Brišnik, Kovači-Tubolja i Poslovna zona Vučilov brig
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
665-1-2-14-3-16/17
PODIJELI: