Izvođenje radova preventivne intervencije na klizištima u naseljima: Kuge, Zubovo Brdo, Špionica Srednja i kod Kugićkog potoka u naselju Bjelave

Datum objave: 27.06.2017. 15:28 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 27.06.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

761-7-3-75-3-45/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA SREBRENIK
IDB/JIB 4209464820001
Kontakt osoba Muharem Bajraktarević
Adresa Radnička bb
Poštanski broj 75350 Srebrenik (bhp sa)
Općina/Grad Srebrenik
Telefon (035) 369-162
Faks (035) 369-162
Elektronska pošta opc.sreb@bih.net.ba
Internet adresa www.srebrenik.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Srebrenik

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Izgradnja zgrada i građevinski radovi

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Preventivna intervencija na klizištima u naseljima: Kuge, Zubovo Brdo, Špionica Srednja i kod Kugićkog potoka u naselju
Bjelave


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Preventivna intervencija na klizištima u naseljima: Kuge, Zubovo Brdo, Špionica Srednja i kod Kugićkog potoka u naselju
Bjelave

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45212211-8 Građevinski radovi na klizalištu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

15.873,20 KM bez PDV-a

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

15873,20

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto izvođenja radova su naselja: Kuge, Zubovo Brdo, Špionica Srednja i Bjelave.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok za izvođenje radova je 30 dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana prihvatanja okončane situacije od strane nadzornog i ugovornog organa.

III 4. Ograničenja za učešće

Ne zahtijeva se

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

U skladu sa članom 46. ZJN ponuđač mora biti registrovan za obavljanje predmetne djelatnosti, a kao dokaz ponuđač je
dužan dostaviti Aktuelni izvod iz sudskog registra iz kojeg je vidljivo da je registrovan za obavljanje predmetne djelatnosti, a
kojim se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ne zahtijeva se

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Ne zahtijeva se

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

10.7.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 10.7.2017. 08:30:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 10.7.2017. 09:00:00
Adresa i mjesto Služba za finansije i inspekcijski nadzor, Ul. Varoških polja bb


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Općinski načelnik
Adresa Ul. Varoških polja bb
Poštanski broj 75350 Srebrenik (bhp sa)
Općina/Grad Srebrenik
Telefon (035) 369-162
Faks (035) 369-163
Elektronska pošta opc.sreb@bih.net.ba
Internet adresa www.srebrenik.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Muharem Bajraktarević
Adresa Ul. Varoških polja bb
Poštanski broj 75350 Srebrenik (bhp sa)
Općina/Grad Srebrenik
Telefon (035) 366-415
Faks (035) 369-163
Elektronska pošta opc.sreb@bih.net.ba
Internet adresa www.srebrenik.ba

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
761-7-3-75-3-45/17
PODIJELI: