Izvođenje radova redovnog održavanja regionalnih i priključnih cesta na području HNK, nadzor nad istim te brojanje saobraćaja

Datum objave: 15.07.2017. 11:20 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

78-2-3-5-3-6/17


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO PROMETA I VEZA HNŽ/K
IDB/JIB 4227286280004
Kontakt osoba Adisa Rahimić
Adresa M. Tita 91
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 514-811
Faks (036) 514-810
Elektronska pošta ministarstvo.prometa@gmail.com
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Hercegovačko-neretvanski kanton

I 5.c. Djelatnost


Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

17

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

7980000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Izvođenje radova redovnog održavanja regionalnih i priključnih cesta na području HNK, nadzor nad istim te brojanje
saobraćaja

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

REDOVNO ODRŽAVANJE REGIONALNIH I PRIKLJUČNIH CESTA NA PODRUČJU HNK, NADZOR NAD ISTIM TE BROJANJE
SAOBRAĆAJA

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

LOT1-LOT14:
Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti dokazati:
- da ima pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti koja je u vezi predmeta nabavke, odnosno da ima pravo na
obavljanje radova redovnog održavanja cesta,
- licencu za izvođenje radova redovnog održavanja regionalnih ili cesta višeg reda (licenca B) izdatu od strane
Federalnog ministarstva prometa i komunikacija,
- Izjava iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama.
LOT15-LOT16:
- Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja obavljanja profesionalne sposobnosti dokazati da ima pravo na obavljanje
profesionalne sposobnosti koja je u vezi s predmetom nabavke,
- Izjava iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama.
LOT17:
Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja profesionalne sposobnosti dokazati da ima pravo na obavljanje profesionalne
sposobnosti koja je u vezi s predmetom nabavke:
- Iskustvo u ulozi glavnog izvođača za pružanje usluga izrade studija brojanja saobraćaja na javnim cestama,
najmanje pet godina.
- Izjava iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

LOT1-LOT14:
Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja ekonomske i financijske sposobnosti dokazati:
- da je solventan u posljednje tri godine,
- uspješno iskustvo u ulozi glavnog izvođača u posljednje tri godine u realizaciji najmanje 3 (tri) ugovora koji se
odnose na radove redovnog održavanja javnih cesta, odnosno od datuma registracije, odnosno od početka poslovanja, ako
je ponuđač registrovan odnosno počeo s radom prije manje od tri godine, čija vrijednost nije manja od vrijednosti date u TD
LOT15-LOT16:
Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja ekonomske i financijske sposobnosti dokazati:
- da je solventan u posljednje tri godine računajući od dana objave ove javne nabavke,
- da ima uspješno iskustvo u realizaciji najmanje tri ugovora, čija ukupna vrijednost nije manja od 135.000,00 KM,
koji se odnose na usluge nadzora nad radovima rekonstrukcije i sanacije cesta i cestovnih objekata u posljednje tri godine,
odnosno od datuma registracije, odnosno od početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan odnosno počeo s radom prije
manje od tri godine.
LOT17:
Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja ekonomske i financijske sposobnosti dokazati:
- da je solventan u posljednje tri godine računajući od dana objave ove javne nabavke,
- da ima uspješno iskustvo u realizaciji najmanje tri ugovora, čija ukupna vrijednost nije manja od 150.000,00 KM,
koji se odnose na usluge brojanja saobraćaja u posljednje tri godine, odnosno od datuma registracije, odnosno od početka
poslovanja, ako je ponuđač registrovan odnosno počeo s radom prije manje od tri godine;

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

LOT1-LOT14:
Ponuđač može sudjelovati na svim LOT-ovima s tim ukoliko bude najpovoljniji na više od dva LOT-a ljetnog i više od dva LOT-
a zimskog dužan je dokazati tehničku osposobljenost. U cilju dokazivanja tehničke osposobljenosti ponuđač mora imati
raspoloživo slijedeću opremu za svaki naredni LOT:
- dva kiper kamiona,
- jednu mašinu s priključcima za košenje trave, šiblja i grmlja,
- jedno ophodarsko vozilo,
- dva utovarna posipača za suhi ili mokri postupak,
- dvije ralice za uklanjanje snijega,
- jedan utovarivač,
- jednu kombiniranu mašinu (utovarivač-rovokopač)
LOT15-LOT16:
U cilju dokazivanja stručne osposobljenosti ponuđač mora imati angažovano tehničko osoblje i to po jednom LOT-u:
- dva (2) dipl.ing.građ. s položenim stručnim ispitom iz oblasti građevinarstva, smjer saobraćajni
- jedan (1) dipl.ing.građ. s položenim stručnim ispitom iz oblasti građevinarstva, smjer konstruktivni
- jedan (1) dipl.ing.građ. s položenim stručnim ispitom iz oblasti građevinarstva, smjer geotehnika
- jedan (1) dipl.ing. geologije s položenim stručnim ispitom
LOT17:
U cilju dokazivanja stručne osposobljenosti ponuđač mora imati angažovano tehničko osoblje i to:
- jednog (1) dipl.ing.građ. s iskustvom na istim ili sličnim poslovima, najmanje 10 godina iskustva na istim ili sličnim
poslovima ;
- jednog (1) dipl.ing.građ. s iskustvom na istim ili sličnim poslovima, najmanje 5 godina iskustva na istim ili sličnim
poslovima ;

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Da

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Ograničeni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju


IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

31.7.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 2.8.2017. 10:30:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Garanciju za ponudu i garanciju za dobro izvrsenje ugovora duzni su osigurati samo najpovoljniji ponudjaci.


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT1-Izvođenje radova redovnog (ljetnog) održavanja regionalnih cesta R-425 Žitomislići-Čitluk-Hamzići i R425a Tromeđa-
Čapljina-Gabela

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Izvođenje radova redovnog (ljetnog) održavanja regionalnih cesta R-425 Žitomislići-Čitluk-Hamzići i R425a Tromeđa-
Čapljina-Gabela

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

jedan okvirni sporazum, četiri ugovora

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

370000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Regionalne ceste R-425 Žitomislići-Čitluk-Hamzići i R425a Tromeđa-Čapljina-GabelaANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT2-Izvođenje radova redovnog (zimskog) održavanja regionalnih cesta R-425-Žitomislići- Čitluk-Hamzići i R-425a- Tromeđ
a-Čapljina-Gabela

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Izvođenje radova redovnog (zimskog) održavanja regionalnih cesta R-425-Žitomislići- Čitluk-Hamzići i R-425a- Tromeđ
a-Čapljina-Gabela

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

jedan okvirni sporazum, četiri ugovora

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

520000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Regionalne ceste R-425-Žitomislići- Čitluk-Hamzići i R-425a- Tromeđa-Čapljina-GabelaANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT3-Izvođenje radova redovnog (ljetnog) održavanja regionalnih cesta R-426-Dračevo-Hutovo-Ravno-granica RS, R-427-
Stolac-Berkovići i R-428-Ravno-Zavala-granica RH

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Izvođenje radova redovnog (ljetnog) održavanja regionalnih cesta R-426-Dračevo-Hutovo-Ravno-granica RS, R-427-Stolac-
Berkovići i R-428-Ravno-Zavala-granica RH

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

jedan okvirni sporazum, četiri ugovora

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

610000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Regionalne ceste R-426-Dračevo-Hutovo-Ravno-granica RS, R-427-Stolac-Berkovići i R-428-Ravno-Zavala-granica RHANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT4-Izvođenje radova redovnog (zimskog) održavanja regionalnih cesta R-426-Dračevo-Hutovo-Ravno-granica RS, R-427-
Stolac-Berkovići i R-428-Ravno-Zavala-granica RH

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Izvođenje radova redovnog (zimskog) održavanja regionalnih cesta R-426-Dračevo-Hutovo-Ravno-granica RS, R-427-Stolac-
Berkovići i R-428-Ravno-Zavala-granica RH

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

jedan okvirni sporazum, četiri ugovora

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

580000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Regionalne ceste R-426-Dračevo-Hutovo-Ravno-granica RS, R-427-Stolac-Berkovići i R-428-Ravno-Zavala-granica RHANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT5-Izvođenje radova redovnog (ljetnog) održavanja regionalnih cesta R-418-Ravno-Varvara-Prozor i R-419-Jablanica-
Risovac

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Izvođenje radova redovnog (ljetnog) održavanja regionalnih cesta R-418-Ravno-Varvara-Prozor i R-419-Jablanica-Risovac

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

jedan okvirni sporazum, četiri ugovora

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

490000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Regionalne ceste R-418-Ravno-Varvara-Prozor i R-419-Jablanica-RisovacANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT6-Izvođenje radova redovnog (zimskog) održavanja regionalnih cesta R-418-Ravno-Varvara-Prozor i R-419-Jablanica-
Risovac

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Izvođenje radova redovnog (zimskog) održavanja regionalnih cesta R-418-Ravno-Varvara-Prozor i R-419-Jablanica-Risovac

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

jedan okvirni sporazum, četiri ugovora

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

760000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Regionalne ceste R-418-Ravno-Varvara-Prozor i R-419-Jablanica-RisovacANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT7-Izvođenje radova redovnog (ljetnog) održavanja regionalnih cesta R-435-Konjic-Borci i R-436-Borci – Argud – gr. RS

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Izvođenje radova redovnog (ljetnog) održavanja regionalnih cesta R-435-Konjic-Borci i R-436-Borci – Argud – gr. RS

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

jedan okvirni sporazum, četiri ugovora

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

490000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Regionalne ceste R-435-Konjic-Borci i R-436-Borci – Argud – gr. RSANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT8-Izvođenje radova redovnog (zimskog) održavanja regionalnih cesta R-435-Konjic-Borci i R-436-Borci – Argud – gr. RS

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Izvođenje radova redovnog (zimskog) održavanja regionalnih cesta R-435-Konjic-Borci i R-436-Borci – Argud – gr. RS

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

jedan okvirni sporazum, četiri ugovora

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

680000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Regionalne ceste R-435-Konjic-Borci i R-436-Borci – Argud – gr. RSANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT9-Izvođenje radova redovnog (ljetnog) održavanja regionalnih cesta R-435-Borci – Ćesim i R-435a-Velika Poljana – Potoci

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Izvođenje radova redovnog (ljetnog) održavanja regionalnih cesta R-435-Borci – Ćesim i R-435a-Velika Poljana – Potoci

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

jedan okvirni sporazum, četiri ugovora

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

380000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Regionalne ceste R-435-Borci – Ćesim i R-435a-Velika Poljana – PotociANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT10-Izvođenje radova redovnog (zimskog) održavanja regionalnih cesta R-435-Borci – Ćesim i R-435a-Velika Poljana –
Potoci

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Izvođenje radova redovnog (zimskog) održavanja regionalnih cesta R-435-Borci – Ćesim i R-435a-Velika Poljana – Potoci

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

jedan okvirni sporazum, četiri ugovora

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

440000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Regionalne ceste R-435-Borci – Ćesim i R-435a-Velika Poljana – PotociANEKS B


Broj lota

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT11-Izvođenje radova redovnog (ljetnog) održavanja regionalnih cesta R-418b-Konjic – Lisičići – B. Polje i R-437-Ostrožac
– B. Polje – Kragulja – Ljeskovik

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Izvođenje radova redovnog (ljetnog) održavanja regionalnih cesta R-418b-Konjic – Lisičići – B. Polje i R-437-Ostrožac – B.
Polje – Kragulja – Ljeskovik

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

jedan okvirni sporazum, četiri ugovora

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

370000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Regionalne ceste R-418b-Konjic – Lisičići – B. Polje i R-437-Ostrožac – B. Polje – Kragulja – LjeskovikANEKS B


Broj lota

12


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT12-Izvođenje radova redovnog (zimskog) održavanja regionalnih cesta R-418b-Konjic – Lisičići – B. Polje i R-437-Ostrožac
– B. Polje – Kragulja – Ljeskovik

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Izvođenje radova redovnog (zimskog) održavanja regionalnih cesta R-418b-Konjic – Lisičići – B. Polje i R-437-Ostrožac – B.
Polje – Kragulja – Ljeskovik

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

jedan okvirni sporazum, četiri ugovora

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

580000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Regionalne ceste R-418b-Konjic – Lisičići – B. Polje i R-437-Ostrožac – B. Polje – Kragulja – LjeskovikANEKS B


Broj lota

13


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT13-Izvođenje radova redovnog (ljetnog) održavanja regionalne ceste R-418b-Prozor (M16.1) –Milaševica – Solakova Kula
– Kalovljakova Luka (R437)

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Izvođenje radova redovnog (ljetnog) održavanja regionalne ceste R-418b-Prozor (M16.1) –Milaševica – Solakova Kula –
Kalovljakova Luka (R437)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

jedan okvirni sporazum, četiri ugovora

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

430000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Regionalna cesta R-418b-Prozor (M16.1) –Milaševica – Solakova Kula – Kalovljakova Luka (R437)ANEKS B


Broj lota

14


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT14-Izvođenje radova redovnog (zimskog) održavanja regionalne ceste R-418b-Prozor (M16.1) –Milaševica – Solakova
Kula – Kalovljakova Luka (R437)

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Izvođenje radova redovnog (zimskog) održavanja regionalne ceste R-418b-Prozor (M16.1) –Milaševica – Solakova Kula –
Kalovljakova Luka (R437)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

jedan okvirni sporazum, četiri ugovora

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

640000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Regionalna cesta R-418b-Prozor (M16.1) –Milaševica – Solakova Kula – Kalovljakova Luka (R437)ANEKS B


Broj lota

15


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT15-Usluge nadzora nad izvođenjem radova redovnog održavanja na regionalnim cestama R-418-Ravno-Varvara-Prozor,
R-419-Jablanica-Risovac, R-425-Žitomislići- Čitluk-Hamzići, R-425a- Tromeđa-Čapljina-Gabela, R-426-Dračevo-Hutovo-Ravn
o-granica RS, R-427-Stolac-Berkovići i R-428-Ravno-Zavala-granica RH

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usluge nadzora nad izvođenjem radova redovnog održavanja na regionalnim cestama R-418-Ravno-Varvara-Prozor, R-419-
Jablanica-Risovac, R-425-Žitomislići- Čitluk-Hamzići, R-425a- Tromeđa-Čapljina-Gabela, R-426-Dračevo-Hutovo-Ravno-granic
a RS, R-427-Stolac-Berkovići i R-428-Ravno-Zavala-granica RH

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 71247000-1 Nadzor građevinskih radova

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

jedan okvirni sporazum, četiri ugovora

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

180000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Regionalne ceste R-418-Ravno-Varvara-Prozor, R-419-Jablanica-Risovac, R-425-Žitomislići- Čitluk-Hamzići, R-425a- Tromeđ
a-Čapljina-Gabela, R-426-Dračevo-Hutovo-Ravno-granica RS, R-427-Stolac-Berkovići i R-428-Ravno-Zavala-granica RHANEKS B


Broj lota

16


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT16-Usluge nadzora nad izvođenjem radova redovnog održavanja na regionalnim cestama R-418b-Konjic – Lisičići –
Buturović Polje, R-418b-Prozor (M16.1) –Milaševica – Solakova Kula – Kalovljakova Luka (R437), R-435-Konjic-Borci, R-435-
Borci – Ćesim, R-435a-Velika Poljana – Potoci, R-436-Borci – Argud – gr. RS i R-437-Ostrožac – B. Polje – Kragulja – Ljeskovik

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usluge nadzora nad izvođenjem radova redovnog održavanja na regionalnim cestama R-418b-Konjic – Lisičići – Buturović
Polje, R-418b-Prozor (M16.1) –Milaševica – Solakova Kula – Kalovljakova Luka (R437), R-435-Konjic-Borci, R-435-Borci –
Ćesim, R-435a-Velika Poljana – Potoci, R-436-Borci – Argud – gr. RS i R-437-Ostrožac – B. Polje – Kragulja – Ljeskovik

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 71247000-1 Nadzor građevinskih radova

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

jedan okvirni sporazum, četiri ugovora

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

220000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Regionalne ceste R-418b-Konjic – Lisičići – Buturović Polje, R-418b-Prozor (M16.1) –Milaševica – Solakova Kula –
Kalovljakova Luka (R437), R-435-Konjic-Borci, R-435-Borci – Ćesim, R-435a-Velika Poljana – Potoci, R-436-Borci – Argud – gr.
RS i R-437-Ostrožac – B. Polje – Kragulja – LjeskovikANEKS B


Broj lota

17


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT17-Usluge brojanja saobraćaja na svim regionalnim cestama napodručju HNK-a

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usluge brojanja saobraćaja na svim regionalnim cestama napodručju HNK-a

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 34972000-1 Sistem mjerenja protoka saobraćaja

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

jedan okvirni sporazum, četiri ugovora

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

240000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sve regionalne ceste na području HNK-a

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
78-2-3-5-3-6/17
PODIJELI: