Javna rasprava na Nacrt rebalansa Budžeta grada Gradiška za 2021. godinu

Datum objave: 25.02.2021. 12:46 / Izvor: Akta.ba, 24.02.2021.

Broj: 02-012-1-85 /21
Datum:  24.02.2021. godine

 

PROGRAM JAVNE RASPRAVE
O NACRTU REBALANSA BUDžETA GRADA GRADIŠKA ZA 2021. GODINU

 

Skupština grada Gradiška je na 2. redovnoj sjednici, održanoj 18.02.2021. godine, utvrdila  Nacrt rebalansa Budžeta grada Gradiška za 2021. godinu, te uputila isti na javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

Program javne rasprave po ovom dokumentu utvrđuje Gradonačelnik grada Gradiška na osnovu čl. 68. i 133. Statuta grada Gradiška (”Službeni glasnik grada Gradiška”, br.  4/17 i 5/19), a nosilac aktivnosti je Odjeljenje za finansije Gradske uprave grada Gradiška.

Da bi se obezbijedilo učešće javnosti u procesu donošenja Prijedloga rebalansa Budžeta grada Gradiška za 2021. godinu, te učešće subjekata u njegovoj izradi javna rasprava će se provesti u periodu od 24.02. do 10.03.2021. godine.

S tim u vezi obavještavaju se zainteresovani građani, korisnici budžetskih sredstava, privrednici, udrženja i dr., da u navedenom periodu mogu dostavljati svoje primjedbe, prijedloge i sugestije na tekst utvrđenog nacrta.

Pomenute primjedbe, prijedlozi i sugestije dostavljaju se u pismenoj formi na adresu: Grad Gradiška, Vidovdanska 1A ili u elektronskoj formi na e-mail: gradonacelnik@gradgradiska.com.

Provođenje Javne rasprave u pismenoj i elektronskoj formi uslovljeno je postojećom epidemiološkom situacijom i odlukama nadležnih organa o ograničenju okupljanja.

Nacrt rebalansa Budžeta grada Gradiška za 2021. godinu dostupan je na zvaničnoj internet stranici Grada Gradiška (www.gradgradiska.com) i Info-pultu Gradske uprave u pisanom obliku.

 

GRADONAČELNIK
Zoran Adžić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: