Javna rasprava o Zahtjevu za izdavanje okolinske dozvole - Studija o utjecaju na okoliš za eksploataciju uglja na lokalitetu Crveno Brdo, općina Lukavac

Datum objave: 10.01.2020. 11:24 / Izvor: Akta.ba, 08.01.2020.

Javna rasprava u postupku procjene utjecaja na okoliš za investitora ELEKTROPRIVREDA d.d. Sarajevo ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o., Tuzla, eksploatacija uglja na lokalitetu „Crveno Brdo“ , općina Lukavac.

 

 Srijeda 08.01.2020. godine

 

Investitor ELEKTROPRIVREDA d.d. Sarajevo ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o., Tuzla dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole –Studiju o utjecaju na okoliš za - eksploataciju uglja na lokalitetu „Crveno Brdo“, općina Lukavac.

 

Obrađivač zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole – Studije o uticaju na okoliš je Rudarski institut d.d. Tuzla.


 

U postupku uključivanja javnosti, zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za investitora ELEKTROPRIVREDA d.d. Sarajevo ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o., Tuzla, je prezentiran na web stranici Ministarstva radi davanja mišljenja. Materijal sa Prilozima može se pogledati u prostorijama: Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolinske dozvole, u ulici Hamdije Čemerlića 2, treći sprat.

 

Javna rasprava će se održati u prostorijama Rudnika Šikulje, Šikulje bb, dana 30.01. 2020. godine, sa početkom u 10.00 sati.

 

Rok za davanje primjedbi i sugestija na Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole- Studije o utjecaju na okoliš je 30 dana od dana objavljivanja na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

 

Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu:
Federalno ministarstvo okoliša i turizma
H.Čemerlića 2, 71.000 Sarajevo

 

Studija o utjecaju na okoliš (Netehnički rezime)- PK „Crveno Brdo“

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: