Javna tribina na temu položaj Općine Novi Travnik u kontekstu Izmjene i dopune Prostornog plana SBK/KSB 2005.-2025

Datum objave: 16.03.2021. 13:39 / Izvor: Akta.ba, 12.03.2021.

U skladu sa Odlukom o organizovanju i provođenju javne rasprave o Nacrtu izmjene i dopune Preostornog plana SBK/KSB („Sl.novine SBK/KSB, broj 16/20) Općinska Služba za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar, kao saradnik Nosioca pripreme izmjene i dopune Prostornog plana SBK/KSB 2005-2025.godine, Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova SBK, poziva sve zainteresirane građane i korisnike prostora na:

 

JAVNU TRIBINU

na temu položaj Općine Novi Travnik u kontekstu Izmjene i dopune Prostornog plana SBK/KSB 2005.-2025.

 

Općinska služba za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar, obavještava građanstvo da će se dana 30.03.2021.godine (utorak) sa početkom u 11,00h u Sali Općinskog vijeća Novi Travnik održati tematski sastanak JAVNA TRIBINA, na temu položaj Općine Novi Travnik u kontekstu Izmjene i dopune Prostornog plana SBK/KSB 2005.-2025.

 

Javni uvid u nacrt izmjena i dopuna Prostornog plana Srednjobosanskog kantona 2005.-2025. bio je održan u periodu od 21.01.2021. godine do 21.02.2021.godine u Centru za dozvole Općine Novi Travnik u analognom obliku grafičkog prikaza i tekstualnom dijelu. Primjedbe na Plan bilo je moguće dostaviti u pisanom obliku na predviđenom mjestu u Centru za dozvole, na protokol Općine i putem službenog e maila urbanizam@ont.gov.ba.

Plan je moguće pregledati elektronski na stranici Nosioca izrade Plana www.ipsa-institut.com, te stranici općine Novi Travnik www.ont.gov.ba.

 

Javnu raspravu će voditi Nosilac izrade Plana – Ipsa institut Sarajevo u saradnji sa Ministarstvom prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova SBK  kao Nosiocem pripreme Plana.

 

Primjedbe na Plan se mogu dati i na samoj javnoj tribini, te će ući u zapisnik koji će biti dostavljen Nosiocu izrade Plana.

 

Svi učesnici javne trbine dužni su pridržavati se propisanih mjera zaštite.

 

Novi Travnik

12.03.2021.godine

 

 po ovlaštenju Načelnika

(broj:01-30-2855-5/20 od 23.12.2020. god.)

 

POMOĆNIK NAČELNIKA

  ________________________

Jasmin Skopljak, dipl.pravnik   

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: