Javni konkurs za izbor prijevoznika na 22 linije u javnom linijskom prijevozu putnika u Kantonu Sarajevo

Datum objave: 14.11.2018. 11:13 / Izvor: Akta.ba, 13.11.2018.

Broj: 04-27-37290/18

Sarajevo, 13.11.2018. godine

 

OBAVJEŠTENJE O JAVNOM KONKURSU ZA IZBOR PRIJEVOZNIKA NA 22 LINIJE U JAVNOM LINIJSKOM PRIJEVOZU PUTNIKA U KANTONU SARAJEVO

 

Podaci o nadležnom organu

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo

Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića br.l, Sarajevo

IDB/JIB: 4200663690004

Telefon: 033/562-058

Faks: 033/562-059

Web adresa: http://www.ms.ks.gov.ba

 

PREDMET JAVNOG KONKURSA Kratak,opis predmeta javnog konkursa:

Predmet ovog konkursa je izbor prijevoznika na 22 linije "Mreže javnog linijskog prijevoza putnika na području Kantona Sarajevo" i to na sljedećim linijama:

1. minibuska linija broj  51 Baščaršija - Vratnik,

2. minibuska linija broj 85a. Sinanovići - Trnovo,

3. minibuska linija broj 58 Baščaršija - Mihrivode,

4.minibuska linija broj 48. Garež - Delijaši - Hamzići,

5. minibuska linija broj. 73 Vijećnica - Hladivode,

6. minibuska linija broj 65. Ekonomska Škola - Obad,

7. minibuska linija broj 67. Ekonomska Škola - Bakarevac,

8. minibuska linija broj 72. Park - Hrastovi II,

9. minibuska linija broj 89. Park - Mrkovići,

10. minibuska linija broj 54. Latinska Ćuprija - Hošin brijeg,

11. minibuska linija broj 95 Vijećnica - Brusulje,

12. minibuska linija broj 70. Grbavica - Hrasno,

13. minibuska linija broj 84. Ilidža - Miševići,

14. minibuska linija broj85. Ilidža - Šabići - Sinanovići,

15. minibuska linij a broj 63 Latinska Ćuprija - Mahmutovac,

16. minibuska linija broj55. Kovači - Sedrenik,

17. minibuska linija broj56 Latinska Ćuprija - Jarčedoli,

18. minibuska linija broj59 Latinska Ćuprija- Širokača - Komatin,

19. autobuska linija broj 15b. Otoka - Buća Potok,

20. minibuska linija broj 66 Ekonomska škola - Hum,

21. minibuska linija broj 45b Ilidža - Garež,

22. minibuska linija broj 45 Ilidža - Dejćići.

 

Uslovi preuzimanja dokumentacije javnog konkursa:

Dokumentaciju javnog konkursa prijevoznici mogu preuzeti lično, radnim danom u vremenu od 9:00 do 11:00 sati, u prostorijama Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo, u ulici Branilaca Sarajeva broj: 21/3 soba br. 8.

Novčana naknada za preuzimanje dokumentacije: iznosi 50,00 KM

Novčana naknada za preuzimanje dokumentacije Javnog konkursa se uplaćuje na račun:

Kanton Sarajevo - Depozitni račun, broj: 3380002210019263;

Vrsta prihoda: 722429;

Budžetska organizacija 1401001 (obavezno navesti); primalac: Budžet Kantona Sarajevo;

Općina: prema registraciji prijevoznika, a za prijevoznike van Kantona Sarajevo Općina: Centar 077;

Svrha uplate: Naknada za dokumentaciju Javnog konkursa. 4

 

Rok za preuzimanje dokumentacije za javni konkurs

Datum i vrijeme: 28.11.2018. do 10:00 sati

Rok za prijem zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme: 28.11.2018. do 10:00 sati

Rok, adresa i mjesto otvaranja prijava Datum i vrijeme: 28.11.2018. 10:30

Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića br.l, Multimedijalna sala Mjesto: Sarajevo

Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba: Kukan Muamer Telefon: 033/562-152 Faks: 033/562-059 e-mail: muamer.kukan@ms.ks.gov.ba

Ovo obavještenje o javnom konkursu za izbor prijevoznika na 22 linije u javnom linijskom prijevozu putnika u Kantonu Sarajevo će se objaviti u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", dnevnom listu "Oslobođenje" i na web portalu Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo.

 

MINISTAR

Dr.sc. Mujo Fišo

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: