Javni poziv na uvid u Idejni projekat obilaznica Bosanska Otoka (veza M14 i R-401)

Datum objave: 27.01.2020. 13:14 / Izvor: Akta.ba, 23.01.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

UNSKO SANSKI KANTON

MINISTARSTVO ZA GRAĐENJE, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

 

Broj: 1I-23-10268-UP-1/I9

Bihać. 23.01.2020. godine

 

Ministarstvo /а građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, rješavajući po zahtjevu investitora JP „Ceste Federacije BiH". zastupanog po direktoru Pravdić Ljubi, za izdavanje urbanističke saglasnosti za izgradnju obilaznice Bosanska Otoka (veza MI4 i R-401). na području općine Bosanska Krupa, na osnovu člana 71a. stav 4. Zakona o prostornom uređenju i građenju („Službeni glasnik Unsko sanskog kantona”, broj: 12/13 i 03/16), objavljuje:

 

JAVNI POZIV

 

na uvid u Idejni projekat obilaznica Bosanska Otoka (veza M14 iR-401)

 

POZIVAJU SE stranke u postupku - vlasnici posjednici nekretnina na kojima je planirana izgradnja obilaznice Bosanska Otoka i vlasnici posjednici nekretnina koje neposredno graniče sa tim nekretninama, da dana 03.02.2020. godine (ponedjeljak) u vremenu od 09:00 do 12:00 sati. u prostorijama Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, ul. Alije Dcr/cleza br. 2. Bihać. III sprat, kancelarija 32. izvrše uvid u

Idejni projekat Idejni projekat obilaznica Bosanska Otoka (veza MI4 iR-401). broj: 607-532/18 iz februara 2019. godine, izrađen od strane Design&QC d.o.o. Sarajevo.

 

Izgradnja predmetne obilaznice planirana je na zemljištu označenom kao k.č. broj: 50, 51. 162. 163. 164. 165. 166. 168/1. 1682. 168 3. 169. 172. 175. I76'l. 176/2. 176/3. 177. 180/1. 180'6. 180/7. 181. 182. 191. 192. 193. 201/1. 205/1. 205/2. 206/1. 206/2. 206/3. 207, 208. 209. 210/2. 210/4. 210/5. 210/7. 21013. 210/14. 210/12. 211. 212. 213. 222/1. 221/3. 222/2. 226. 228. 230/1. 230/2. 231/4. 231/7. 231/8. 232. 233/1. 234. 235/1. 236'2. 237. 238.

239. 241. 245. 246. 247. 248. 254. 278. 279. 281.282. 283. 284. 285. 286. 287. 288/3. 288 1. 288 2. 2901. 290/4. 293/1. 293/3. 293/5. 772. 773. 774. 775. 776. 7781. 780. 803. 804. 805. 806 2. 807. 8081. 808/2. 808/3. 809. 810. 811. 813. 815. 816. 817. 819. 821. 822. 824. 827/1. 8281. 828/3. 829/1. 830. 831. 834. 907. 909. 911. 913. 915. 916/1. 9I6'2. 9I6'3. 919. 921. 924/1. 926. 931/2. 932. 933. 934. 935. 9361. 936/2. 936'3. 937. 938. 939. 986/2. 1241/1. 1242. 1244/1. 1246. 1247. 1248. 1250. 1253. 12541. 1254/2 sve k.o.Otoka I. te k.č. broj: 7. 618/1.619/1.620/1 k.o.Otoka II. općina Bosanska Krupa.

 

Stranke u postupku se nakon uv ida u idejni projekat moraju izjasniti o urbanističko - tehničkim uslovima za izgradnju građevine izrađenim prema važećem planskom dokumentu i namjeni površine za predmetnu građevinsku parcelu, zatim o položaju, veličini i gabaritima objekata, kao i uređaja građevine koji mogu imati štetna zračenja i proizvoditi nedozvoljenu buku.

 

Ukoliko stranke u postupku ne pristupe uvidu u idejni projekat u ostavljenom roku smatrat će se da je istini pružena mogućnost uvida u idejni projekat. te iz tog razloga neće moći tražiti obnovu postupka.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: