Javni poziv na uvid u Idejni projekat radi izjašnjenja u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti za izgradnju stambenog objekta u naselju Zgone

Datum objave: 20.01.2020. 12:04 / Izvor: Akta.ba, 17.01.2020.

JAVNI POZIV - JOSIP PAPIĆ

 

 

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDIŠNJA BOSNA

OPĆINA JAJCE

Služba graditeljstva/urbanizma, prostornog uređenja, geodetskih, katastarskih i imovinsko-pravnih poslova

 

Broj: 03-23-4-116/19

Datum: 08.01.2020. godine

Na osnovu člana 66. Zakona o prostornom uređenju („Službene novine SBK/KSB“, broj 11/14) Služba graditeljstva/urbanizma, prostornog uređenja, geodetskih, katastarskih i imovinsko-pravnih poslova raspisuje:

 

JA V N I P O Z I V

za uvid u Idejni projekat radi izjašnjenja

 

  1. Pozivamo jedinicu lokalne samouprave, kao i vlasnike ili posjednike nekretnine i nositelje drugih stvarnih prava na nekretnini, kao i vlasnike i posjednike i nositelje stvarnih prava na nekretnini koja neposredno graniči s nekretninom ili se nalaze u neposrednoj blizini nekretnine, označene kao k.p. br. 8-36/4, p.l. br. 2837 k.o. Jajce II, za koju se izdaje urbanistička saglasnost za izgradnju stambenog objekta u naselju Zgone, podnositelju zahtjeva Josipu (Ljuban) Papić, da izvrše uvid u Idejni projekat, radi izjašnjavanja u ovom upravnom postupku.
  2. Uvid se može izvršiti lično ili putem punomoćnika dana 22.01.2020. godine u periodu od 11:00 do 13:00 sati, u zgradi Općine Jajce (kancelarija br. 47).
  3. Osobe koje se odazovu ovom pozivu dužne su dokazati da su stranke u postupku.
  4. Ako stranke u postupku ne pristupe uvidu u Idejni projekat u određenom roku, smatra se da joj je pružena mogućnost uvida u Idejni projekat, te ista iz tog razloga ne može tražiti obnovu postupka, pa će se postupak izdavanja urbanističke saglasnosti nastaviti u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju („Službene novine  SBK/KSB“, broj 11/14).

Dostavljeno:

- Josip Papić, po punomoćniku

Dobri Ladan, ul. Hrast br. 1/1, Jajce - web stranica Općine Jajce

- oglasna tabla Općine Jajce

- u spis

Po ovlaštenju Općinskog načelnika Pomoćnica načelnika

Dunja Lučić, dipl.ing.arh.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: