Javni poziv: Uvid u Idejni projekat izgradnje trotoara u MZ Raduša

Datum objave: 23.01.2020. 08:49 / Izvor: Akta.ba, 22.01.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINA TEŠANJ

OPĆINSKI NAČELNIK

Služba za katastar, urbanizam i

i imovinsko-pravne poslove

Broj:    06-19-1-60/20

Datum: 21.01.2020.godine

 

Na osnovu člana 72. Zakona o prostornom uređenju i građenju («Sl.novine Ze-do kantona», broj: 1/14) Služba za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove općine Tešanj objavljuje:

 

JAVNI POZIV

za uvid u Idejni projekat "OBJEKAT: IZGRADNJA TROTOARA KROZ NASELJENO MJESTO

KOTLANICE, OPĆINA TEŠANJ", Dionica: "OD MOSTA DO DŽAMIJE U KOTLANICAMA",

urađen od strane "GEO-PRIM" d.o.o. Usora U Službi za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove općine Tešanj se vodi postupak za izdavanje urbanističke saglasnosti za izgradnju trotoara kroz naseljeno mjesto Kotlanice na dionici "OD MOSTA DO DŽAMIJE U KOTLANICAMA", a po zahtjevu Mjesne zajednice Raduša.

 

Ovim putem obavještavaju se sve stranke u nostunku da će u periodu od 22.01.2020. godine do 31.01.2020.godine, u Službi za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne odnose, kancelarija broj 12, biti omogućen uvid u Idejni projekat "OBJEKAT: IZGRADNJA TROTOARA KROZ NASELJENO MJESTO KOTLANICE, OPĆINA TEŠANJ", Dionica: "OD MOSTA DO DŽAMIJE U KOTLANICAMA", urađen od strane "GEO-PRIM" d.o.o. Usora.

U skladu sa članom 72. Zakona o prostornom uređenju i građenju («Službene novine Ze-do kantona», broj. 1/14), pozivaju se stranke u postupku da izvrše uvid u navedeni Idejni projekat.

Prilog: Identifikacija i spisak katastarskih parcela broj: 06-26-11-134/20 od 21.01.2020.godine i Popis parcela broj:06-23-11-134/20-5 od 21.01.2020.godine.

 

Dostavljeno:

1. Oglasna ploča općine Tešanj,

2. web stranica,

3. arhiva.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: