Javni poziv za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Foča

Datum objave: 24.02.2021. 15:25 / Izvor: Akta.ba, 22.02.2021.

OPĆINSKO VIJEĆE KOMISIJA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE FOČA

 

Na osnovu člana 4. i člana 7. Odluke o utvrđivanju javnih priznanja Općine Foča („Službene novine BPK-a Goražde, broj: 3/13 i 5/20) i člana 6. Pravilnika o kriterijima za dodjelu javnih priznanja Općine Foča („Službene novine BPK-a Goražde, broj: 3/13 i 5/20), KomisijazadodjelujavnihpriznanjaOpćineFoča, objavljuje:

 

JAVNI POZIV 

za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Foča

 

I. Općina Foča u povodu 19. marta - Dana Općine dodjeljuje javna priznanja kolektivima i pojedincima za postignute izuzetne rezultate u prethodnom periodu u svim oblastima privrednog razvoja, društvenih djelatnosti i drugim oblastima.

Javna priznanja Općine su:

1.         ZLATNA PLAKETA OPĆINE FOČA

2.         SREBRNA PLAKETA OPĆINE FOČA

3.         POČASNI GRAĐANIN OPĆINE FOČA

 

II. Pravo predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Foča imaju Općinski načelnik, vijećnici Općinskog vijeća, općinske službe za upravu i druga tijela uprave, javne ustanove, privredna društva, mjesne zajednice, političke stranke, udruženja građana, građani, vjerske zajednice i naučne, kulturne, obrazovne, sportske i druge institucije i organizacije sa sjedištem na području Općine.

 

III. Kriteriji za dodjelu javnih priznanja Općine su:

1. ZA ZLATNU I SREBRNU PLAKETU OPĆINE FOČA : a) Kolektivima, koji su:

-           dali izuzetan doprinos općem društveno-ekonomskom razvoju Općine;

-           ostvarili značajne poslovne rezultate u prethodnom periodu;

-           uposlili veći broj radnika u odnosu na prethodnu godinu, izvršili vlastita ulaganja u proširenje proizvodnih i drugih kapaciteta, uvećanih najmanje za 10% u odnosu na prethodnu godinu;

-           postigli izuzetne rezultate u oblasti obrazovanja, nauke, zdravstvene zaštite, socijalne zaštite, kulture, sporta, javnog reda i sigurnosti;

-           dostigli međunarodne standarde u oblasti kulture, sporta i drugih društvenih djelatnosti; dali izuzetan doprinos u zaštiti života i zdravlja građana Općine i društvenih dobara od elementarnih, ekoloških i drugih nepogoda i nesreća.

 

b) Pojedincima, koji su

svojim aktivnostima i zalaganjem doprinijeli općem društveno-ekonomskom razvoju Općine;

svojim aktivnostima, zalaganjem postigli izuzetne rezultate i doprinijeli unaprjeđenju rada organa uprave ili drugih institucija na području Općine; doprinijeli razvoju i unaprjeđenju lokalne samouprave u Općini; svojim aktivnostima i zalaganjem doprinijeli stabilnosti i povećanju budžeta organa uprave ili drugih institucija na području Općine;

unaprjeđivali i afirmisali obrazovne, naučne, kulturne i sportske vrijednosti Općine; postigli izuzetne rezultate u afirmaciji pozitivnih vrijednosti Općine kroz saradnju sa domaćim i međunarodnim institucijama;

bavili se inovatorstvom i kreativnim radom u oblasti umjetnosti i književnosti i s tim u vezi dobili domaća i međunarodna priznanja;

dali izuzetan doprinos u zaštiti života i zdravlja građana Općine i društvenih dobara od elementarnih, ekoloških i drugih nepogoda i nesreća;

doprinijeli razvoju i unaprjedenju demokratije, meduvjerske i međunacionalne tolerancije.

 

2. ZA PLAKETU POČASNOG GRAĐANINA OPĆINE FOČA:

a) Pojedincima, koji su:

svojim aktivnostima i zalaganjem doprinijeli općem društveno-ekonomskom razvoju Općine;

svojim aktivnostima i zalaganjem doprinijeli stvaranju i očuvanju mira i slobode; svojim aktivnostima i zalaganjem doprinijeli unaprjeđenju, očuvanju i zaštiti ljudskih prava i građanskih sloboda;

svojim aktivnostima i zalaganjem doprinijeli razvoju demokratije, međuvjerske i međunacionalne tolerancije;

svojim aktivnostima i zalaganjem doprinijeli afirmaciji Općine na domaćem ili međunarodnom nivou.

IV. Prijedlozi kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine trebaju da sadrže: ime i prezime, adresu kandidata, odnosno naziv kolektiva, organizacije, zajednice ili privrednog društva i obrazloženje sa dokumentacijom koja potvrđuje navode iz prijedloga.

Prijedlozi kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine se dostavljaju Komisiji za dodjelu javnih priznanja Općine Foča, u zatvorenoj koverti putem pisarnice Općine.

Nepotpuni i neblagovremeno dostavljeni prijedlozi kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine neće se uzeti u razmatranje.

Rok za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine je 09.03.2021. godine do 12:00 sati.

 

Broj: 02-1-02--225 /21

Datum:22.02.2021 .godine

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: