Javni poziv za iskazivanje interesa za korisnike usluga Poslovnog inkubatora Konjic

Datum objave: 26.03.2018. 13:08 / Izvor: Akta.ba, 26.03.2018.

JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA KORISNIKE USLUGA POSLOVNOG INKUBATORA KONJIC

 

Općina Konjic i Agencija za ekonomski razvoj “PRVI KORAK“ d.o.o. Konjic, pozivaju sve inovativne i poduzetnički orijentisane osobe da prijave svoje poslovne ideje za mjesto u poslovnom inkubatoru Konjic.

 

Poslovni inkubator je jedan od razvojnih odjela Agencije za ekonomski razvoj „PRVI KORAK“ d.o.o. Konjic kroz koji će se klijentima koji imaju namjeru pokrenuti posao pružiti sljedeće:

• korištenja prostora, namještaja i opreme,

• korištenje konferencijske sale sa pratećom opremom,

• administrativno – poslovne usluge,

• usluge poslovnog savjetovanja,

• usluge pružanja pomoći u izradi poslovnog plana,

• umrežavanje sa potencijalnim partnerima,

• usluge pružanja pomoći u pronalaženju izvora finansiranja za pokretanje i razvoj poslovanja,

• organizovanje treninga i edukacija,

• promovisanje putem web stranice Agencije.

 

Ko se može prijaviti?

- Osobe starije od 18 godina sa područja općine Konjic, koje imaju inovativne ideje bazirane na znanju i žele pokrenuti vlastiti posao,

- Osobe koje žele razviti svoje istraživanje u poslovni poduhvat,

Zahtjev za iskazivanje interesa mora biti podnesen na jednom od službenih jezika BiH putem obrasca koji se nalazi na internet stranici Agencije „PRVI KORAK“ d.o.o.

 

Popunjen zahtjev možete dostaviti na e-mail Agencije: prvikorakkonjic@gmail.com ili poštom na adresu:

Agencija za ekonomski razvoj „PRVI KORAK“ d.o.o.

Musala do br.1

88400 Konjic

Bosna i Hercegovina

 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Agenciji „PRVI KORAK“ d.o.o. Konjic na slijedeći broj telefona: 036 727-645 ili putem e-maila prvikorakkonjic@ gmail.com.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: