Javni poziv za izbor marketing agencije za izradu kreativne strategije i zakup medija

Datum objave: 26.06.2017. 08:10 / Izvor: Akta.ba, 23.06.2017.

  23.06.2017. godine

 

 

 

 

JAVNI POZIV ZA IZBOR MARKETING AGENCIJE ZA IZRADU KREATIVNE STRATEGIJE I ZAKUP MEDIJA

 

 

Ovim pozivom Vakufska Banka d.d. Sarajevo želi odabrati marketing agenciju za saradnju na područjima:

 

- razvoj kreativne strategije za imidž kampanju;

- razvoj komunikacijske strategije;

- produkcija kampanje;

- zakup medija;

- produkcija štampanih materijala,

 

u periodu VIII 2017. - XII 2017. godine.

 

Kao preduslov za preuzimanje tenderske dokumentacije u cilju podnošenja ponude, potrebno je da zainteresirani ponuđači dostave sljedeće potrebne dokaze:

1. Naziv i tačnu adresu registrovanog sjedišta ponuđača u Bosni i Hecegovini, broj tel/fax, e-mail, odgovorno lice i kontakt osobu, osnovne informacije o ponuđaču;

2.Kopije aktuelnog izvoda iz sudskog registra, identifikacionog i PDV broja ponuđača.

 

Navedena dokumentacija se može dostaviti putem protokola Banke ili skenirano na email: marketing@vakuba.ba, najkasnije do petka 30.06.2017. godine, do 16:00 sati.

 

Napomena: Navedenu dokumentaciju nisu u obavezi dostavljati pravna lica čije dokumente Banka već posjeduje.

 

U slučaju sticanja preduslova za učešće u pozivu za dostavljanje ponuda, potencijalni ponuđači će u roku od 24 sata zaprimiti tendersku dokumentaciju na e-mail koji je dostavljen u Zahtjevu.

 

Rok za dostavljanje ponuda je 05.07. 2017. godine.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: