Javni poziv za podnošenje inicijativa za dodjelu nagrada i priznanja, povodom 22. aprila – Dana Grada

Datum objave: 22.02.2021. 12:07 / Izvor: Akta.ba, 18.02.2021.

SKUPŠTINA GRADA BANjA LUKA Komisija za izbor i imenovanja, nagrade i priznanja

objavljuje

JAVNI POZIV

Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica sa područja grada Banje Luke - da svoje inicijative, za dodjelu nagrada i priznanja, povodom 22. aprila - Dana Grada, dostave u periodu od 18.02. do 5.03.2021. godine.
Odlukom o nagradama i priznanjima, u Gradu Banja Luka, ustanovljene su sljedeće nagrade i priznanja:

1.    Ključ Grada Banja Luka, sa Poveljom „Počasni građanin grada Banje Luke”.
Ova nagrada je priznanje Grada Banja Luka, koje se dodjeljuje kao poseban vid priznanja za djela i rad od opšteg značaja, u svim oblastima stvaralaštva.

2.    Zlatni grb Grada Banja Luka
Navedena nagrada je priznanje Grada Banja Luka - za izuzetan doprinos u razvoju Grada, njegovanju odnosa sa drugim gradovima, za postignute vrhunske rezultate i uspjehe u oblasti privrede, nauke, kulture, umjetnosti i sporta.

3.    Plaketa Grada Banja Luka
„Plaketa” je priznanje Grada Banja Luka, koje se dodjeljuje za izuzetna ostvarenja u oblasti obrazovanja, nauke, kulture, umjetnosti, sporta, fizičke kulture, kao i za izuzetna humana djela, i ispoljenu hrabrost.

4.    Nagrada Grada Banja Luka-mladima
Ova nagrada je novčana i dodjeljuje se - kao poseban vid priznanja, za značajna ostvarenja u svim oblastima života. Uz novčanu nagradu, dodjeljuje se i diploma.
Za dodjelu navedenih nagrada i priznanja, utvrđeni su osnovni kriteriji, i to:
-    izuzetan doprinos u razvoju Grada, radom i zaslugama u izgradnji, u stvaranju i njegovanju odnosa i tradicija sa drugim lokalnim zajednicama;
-    postignuti izuzetni rezultati u: privređivanju, osvajanju novih tehnologija, tehničkih unapređenja, novatorstva i racionalizacije;
-    izuzetna ostvarenja, i ostvareni vrhunski rezultati u oblasti obrazovanja, nauke kulture, umjetnosti, sporta i fizičke kulture;
-    izuzetan doprinos u humanitarnim i dobrotvornim akcijama;
-    ispoljena hrabrost u vanrednim situacijama na spašavanju ljudskih života i sprečavanju materijalnih šteta.

Nagrade i priznanja mogu se dodjeljivati pojedincima, preduzećima, ustanovama i drugim subjektima.
Inicijative moraju biti obrazložene naročito: biografija za fizička lica, odnosno reference - za pravna lica, razloge koji su uticali na podnošenje inicijative, adresu i telefon kontakt osobe, odnosno lica koje se predlaže, te prijedlog nagrade za kandidovano lice. Inicijative dostaviti Skupštini Grada - Komisiji za izbor i imenovanja, nagrade i priznanja, na adresu: Trg srpskih vladara broj 1. - 78000 Banjaluka.

NAPOMENA:
Manifestacija povodom 22. aprila - Dana grada Banja Luka, 2020. godine nije održana.

U skladu sa tim, Zaključkom broj: 07-013-249/20 donesenog na 40. sjednici, održanoj 24.6. i 25.6.2020. godine, Skupština Grada prihvatila je prijedlog Komisije za izbor i imenovanje, nagrade i priznanja da se sve dostavljene inicijative za dodjelu nagrada i priznanja za 2020. godinu, razmatraju i o njima zauzme stav u 2021. godini.

 

Broj: 07/1-45-159/21.

Dana, 15.02.2021. godine

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: