Javni poziv za podnošenje inicijativa za dodjelu opštinskih nagrada i priznanja

Datum objave: 20.07.2017. 09:45 / Izvor: Akta.ba, 17.07.2017.

Datum objave: 17.07.2017

 

 

Na osnovu člana 10. Odluke o nagradama i priznanjima opštine Ribnik (Službeni glasnik opštine Ribnik broj 8/17), člana 58. Poslovnika o radu Skupštine opštine Ribnik (Službeni glasnik opštine Ribnik broj 7/17), Komisija  za nagrade i priznanja Skupštine opštine Ribnik upućuje :

 

J A V N I    P O Z I V

ZA PODNOŠENjE INICIJATIVA ZA DODJELU OPŠTINSKIH  NAGRADA I PRIZNANjA

 

I

Pozivamo sve zainteresovana fizička i pravna lica sa područja Opštine Ribnik   da podnesu inicijativu za dodjelu opštinskih nagrada i priznanja za 2017. god. povodom Dana i Krsne slave opštine  Ribnik.

Inicijativu za dodjelu opštinskih nagrada i priznanja odnosno isticanje kandidature mogu podnositi: načelnik opštine, političke stranke, odbornici, građani pojedinačno ili grupno, udruženja građana, mjesne zajednice sa područja opštine Ribnik, privredna društva, ustanove, organizacije i druga pravna lica.

 

II

Priznanja i nagrade Opštine Ribnik su:

Povelja počasnog građanina opštine Ribnik je izuzetno opštinsko priznanje koje se dodjeljuje građanima Republike Srpske, BiH i stranim državljanima koji nisu nastanjeni na teritoriji opštine Ribnik, ali su svojim radom i zalaganjem u svim oblastima društvenog života  naročito zaslužni za opšti napredak opštine.

Plaketa  opštine Ribnik može se dodjeliti građanima opštine za zasluge stečene u oblasti  privrede, kulture, obrazovanja, nauke, umjetnosti, sporta  i drugim oblastima  života i rada, kao i za za izuzetno humana djela i ispoljenu hrabrost.

U skladu sa kriterijumima iz predhodnog stava plaketa  opštine može se dodjeliti i preduzećima, ustanovama, vjerskim zajednicama, udruženjima građana i drugim organima, organizacijama i institucijama.

 

Zahvalnica je opštinsko priznanje koje se dodjeljuje privrednim društvima, organizacijama, mjesnim zajednicama i drugim pravnim licima za rezultate u poslovanju iz svoje djelatnosti koji su od opšteg interesa za život i rad građana opštine Ribnik.

 

Zahvalnica se može dodjeliti đacima osnovnih i srednjih škola na području opštine Ribnik  sa naročitim uspjehom u školovanju, te studentima, sportistima i drugim fizičkim licima sa područja opštine Ribnik za naročito ostvarene rezultate u različitim oblastima života i rada, a ovim fizičkim licima  uz zahvalnicu se može dodijeliti i novčana nagrada čiju visinu utvrđuje Skupština opštine na prijedlog Komisije  za nagrade i priznanja.

 

III

Osnovni kriteriji za dodjelu nagrada i priznanja   su:

 

izuzetan doprinos razvoju i promociji  opštine Ribnik radom i zaslugama na polju  stvaranja i njegovanja odnosa i tradicija sa drugim opštinama i gradovima, jačanje i razvijanje ljudskih prava i sloboda, solidarnosti i tolerancije među ljudima,

postignuti značajni rezultati u svim oblastima privrede, osvajanju novih tehnologija, tehničkih unapređenja, novatorstva,

ostvareni rezultati u oblasti zdravstva, obrazovanja, nauke, kulture, umjetnosti, sporta i fizičke kulture,

učinjena djela koja zaslužuju opšte poštovanje i priznanje kao što su djela humanosti, požrtvovanja u spasavanju ljudi i dobara i ispoljena lična hrabrost i

opštepriznati rad i djela u očuvanju i zaštiti prirodnih dobara i životne sredine.

 

IV

Inicijativa za  dodjelu nagrada i priznanja podnosi se pismeno i mora biti detaljno obrazložena uz navođenje svih relevantnih elemenata za ocjenu uspjeha predloženog kandidata,  a naročito biografija za fizička lica, odnosno referense – za pravna lica, razloge koji su uticali na podnošenje incijative, adresu i telefon kontakt osobe, odnosno lica koje se predlaže, te prijedlog nagrade za kandidovano lice.

 

Inicijativa se podnosi  Skupštini opštine, Komisiji za nagrade i priznanja najkasnije do 15.08.2017.godine lično ili putem pošte na adresu: Rade Jovanića bb, 79288 Ribnik.      

 

Odluku o dodjeli nagrada i priznanja na prijedlog Komisije  za nagrade i priznanja donosi Skupština opštine Ribnik na redovnoj, a saopštava na svečanoj sjednici.

 

Broj:02-136-1/17                                                                                         

Datum: 17.07.2017. godine                                                                     

Predsjednik Komisije

Ilija Kasapović

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: