Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu priznanja općine Odžak

Datum objave: 07.01.2020. 13:24 / Izvor: Akta.ba, 07.01.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON/ŽUPANIJA POSAVSKA

OPĆINA ODŽAK- OPĆINSKO VIJEĆE

 

Datum, 30.12.2019. godine

Ur.br.: 01-01-191/19

 

Na temelju članka 25. Statuta općine Odžak ("Službeni glasnik općine Odžak " br. 2/09), te Odluke o općinskim priznanjima br. 01-01-6/03 i Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o općinskim priznanjima br. 01-01-117/05) Općinsko vijeće Odžak objavljuje:

 

JAVNI POZIV

za predlaganje kandidata za dodjelu priznanja općine Odžak

 

U povodu 08.veljače/februara. Dana općine Odžak, pozivamo zainteresirane pravne i fizičke osobe da podnesu prijedloge za dodjelu priznanja općine Odžak i to:

• Povelja

• Spomen zahvalnica

• Zahvalnica

• Počasni građanin

 

Prijedlog za dodjelu priznanja mogu podnijeli: vijećnici Općinskog vijeća, općinski načelnik, političke partije, institucije, udruženja građana. Mjesni odbori i druge pravne osobe koje imaju sjedište na području općine Odžak.

 

Općinska priznanja se mogu dodijeliti: pojedincima, poduzećima, ustanovama, udruženjima građana i drugim pravnim osobama za:

- istaknut doprinos u Domovinskom ratu za obranu općine Odžak.

- istaknut doprinos, uložen rad i sredstva u obnovi i izgradnji općine,

- uloženo znanje, zalaganje i rad koji doprinosi ugledu općine.

- moralne vrijednosti koje služe za primjer rada. suradnje, vjerske i nacionalne tolerancije i demokracije.

 

Prijedlozi za dodjelu priznanja općine Odžak podnose se u pisanom obliku sa detaljnim obrazloženjem, sukladno navedenim kriterijima, najkasnije do 17.01.2020. godine neposredno putem općinske šalter sale ili poštom na adresu:

Općina Odžak-Općinsko vijeće

Povjerenstvo za općinska priznanja

Trg br. 3

76 290 ODŽAK

 

 Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

 

 

Povjerenstvo za općinska priznanja

Andrija Barišić

 

 

Cijele dokumente možete preuzeti Ovdje:Javni poziv

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: