Javni poziv za predlaganje projekata iz područja kulture radi sufinanciranja iz sredstava Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa Hercegovačko-neretvanske županije

Datum objave: 23.12.2019. 13:42 / Izvor: Akta.ba, 20.12.2019.

Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ/K

 

Na osnovu članka 9. Zakona o županijskim ministarstvima i drugim tijelima županijske uprave ("Narodne novine Hercegovačko-neretvanske županije" broj: 4/98, 1/02 i 4/07) i Odluke Vlade broj: 01-1-02-2778/19 od 19.12.2019. godine, Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ/K, objavljuje

 

JAVNI POZIV

za predlaganje projekata iz područja KULTURE radi sufinanciranja iz sredstava Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa Hercegovačko-neretvanske županije

 

I . Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju sva fizička lica koja imaju prepoznatljive rezultate u radu, pravne osobe, organizacije i udruge građana koja su registrirana kod nadležne institucije u HNŽ/K, za obavljanje poslova iz tražene djelatnosti i koje nemaju smetnje za sudjelovanje na Javnom pozivu. Prednost kod raspodjele sredstava imaju organizatori kulturnih događaja te društva i udruge koje njeguju kulturnu tradiciju duže od 3 godine.

 

II  . Obvezna dokumentacija:

a.            popunjen prijavni obrazac

b.            kopija rješenja o upisu u registar nadležne institucije

c.            uvjerenje o poreznoj registraciji - identifikacijski broj, a za fizičko lice životopis sa dokumentacijom

d.            kopija ugovora s bankom ili potvrda od banke iz koje se vidi tko je vlasnik navedenog računa

e.            referentna lista

f. projekt koji sadržavati: naziv projekta, opis projekta s ciljevima, indikatori učinka, broj sudionika, vrijeme trajanja, informacija o iznosu traženih sredstava, postignuti rezultati

III. Sredstva za realizaciju projekata iz oblasti kulture u iznosu od 689.000,00 KM dodijelit će se na osnovu bodovnih kriterija:

-projekti infrastrukture   od 0 - 1000 bodova

-stupanj doprinosa afirmaciji kulture područja HNŽ/K

-afirmacija stvaralaštva mladih

-afirmacija likovne, kazališne, glazbeno-scenske, plesne, muzejsko-galerijske, knjižnične i izdavačke djelatnosti, kulturno umjetničkog amaterizma, kulturno-povijesnog i prirodnog nasljeđa

-njegovanje tradicijsko-kulturnih vrijednosti

-sudjelovanje i uspjesi na domaćim i međunarodnim smotrama i natjecanjima

-organizatori kulturnih manifestacija međunarodnog karaktera od značaja za HNŽ/K

-organizatori kulturnih manifestacija državnog nivoa od značaja za HNŽ/K

-organizatori kulturnih manifestacija županijskog karaktera od značaja za HNK

od 0 - 200 bodova

od 0 - 100 bodova

od 0 - 100 bodova od 0 - 100 bodova

od 0 - 100 bodova od 0 - 300 bodova

od 0 - 200 bodova

od 0 - 150 bodova od 0 - 500 bodova od 0 - 100 bodova

od 0 - 100 bodova

-kulturne manifestacije od značaja za HNŽ/K

-prepoznatljivost rada i ostvarenih rezultata u medijima (printani, audio, video, linkovi,...)

-za izuzetne uspjehe pojedinaca

 

IV. Obrazac za prijavu na ovaj Javni poziv može se preuzeti na Protokolu Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ/K, na web stranici Vlade HNŽ/K: www.vlada- hnz-k.ba i na web stranici Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ/K: www.monkshnk.gov.ba.

Popunjene prijave s pratećom dokumentacijom, sa obveznom napomenom „Za Javni poziv iz područja kulture", dostaviti osobno ili poštom na adresu:

Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ/K Stjepana Radića br. 3. 88000 Mostar

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzimati u razmatranje.

Rok za podnošenje prijava 8 dana od dana objavljivanja na web stranici Ministarstva.

 

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PROJEKATA IZ OBLASTI KULTURE

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: