Javni poziv za prijavu za učešće u projektu Mladi u biznisu

Datum objave: 15.03.2021. 10:34 / Izvor: Akta.ba, 11.03.2021.

Udruženje "Omladinski pokret za preokret"

Udruženje „Omaldinski pokret za prokret" u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje Brčko distrikta BiH na osnovu Odluke o odobravanju isplate novčanih sredstava: 13-003654/20 od 28.12.2020., broj akta 02-0047AC-0003/20 Vlade Brčko distrikta BiH, Odjeljenje za stručne i administrativne poslove, dana 10.03.2021. godine objavljuje:

 

JAVNI POZIV

za prijavu za učešće u projektu „Mladi u biznisu"

 

1. CILJ JAVNOG POZIVA

Javni poziv ima za cilj pružiti podršku u realizaciju projekta "Mladi u biznisu" koji finansira Vlada Brčko distrikta, a čija je osnovna svrha doprinos povećanju zaposlenosti i samozapošljavanja mladih do 35 godina starosti prijavljenih na evidenciju Zavoda za zapošljavanja ali i drugih nezaposlenih lica koji ispunjavaju uslove a koji se ne nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje.

 

2. UČESNICI PROJEKTA IZ JAVNOG POZIVA

(1)Učesnici projekta mogu biti:

a)Lica do navršenih 35 godina starosti sa evidencije Zavoda za zapošljavanje koja aktivno traže zaposlenje

b)Lica do navršenih 35 godina starosti koja namjeravaju pokrenuti vlastiti biznis prevashodno lica koja su stekla znanja i zvanja iz oblasti zanatstva (frizero-berberske usluge, obućari, zidari, mehaničari, limari, stolari i sl.), te mladi iz ruralnih područja Brčko distrikta koji se tradicionalno bave ili imaju namjeru i preduslove da se počnu baviti poljoprivrednom proizvodnjom (ratarstvo, stočarstvo i drugo) ali i svih drugi branši gdje se pokaže interesovanje.

c)Lica do navršenih 35 godina starosti koja nisu evidentirana na evidenciji Zavoda za zapošljavanje ali aktivno traže zaposlenje

(2)Udruženje "Omladinski pokret za preokret" (u daljem tekstu Udruženje) će obezbijediti obuku i edukaciju za aplikante navedne pod tačkom (1) stav (b) poglavlje 2.

(3)Udruženje će organizovati jednomjesečnu volontersku praksu sa mogućnošću ostanka na radnom mjestu kod poslodavca i duži period za aplikante za lica pod tačkom (1) stav (a) i (c)

(4)Opšti kriterijumi za izbor kandidata za učešće u javnom pozivu su:

a)da lice ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Brčko distrikta

b)da lice nema navršeno preko 35 godina starosti u momentu prijave na javni poziv

 

3.LICA KOJA NE MOGU UČESTOVATI

U projektu ne mogu učestovati:

-Lica protiv kojih se vodi krivični postupak

-Lica koja su već zaposlena ili imaju registrovanu djelatnost

-Lica koja nemaju prebivalište na teritoriji Brčko distrikta

-Lica sa preko navršenih 35 godina starosti

 

4.REALIZACIJA PROGRAMA

Projekat će biti realizovan:

1) Javnim pozivom za učešće u projektu nakon čega će aplikanti biti selektovani u dvije skupine:

a)Prva skupina su lica do navršenih 35 godina starosti koji imaju interesovanja za pokretanje vlastitog biznisa za koje će Udruženje organizovati besplatne obuke iz oblasti preduzetništva od strane kompetentnih i stručnih predavača i obuke za izradu biznis plana s ciljem dodatnog osnaživanja za pokretanje i obavljanje djelatnosti. Ciljna skupina su prevashodno mladi koji su stekli zvanja iz oblasti proizvodnog i uslužnog zanatstva, te mladi iz ruralnih područja Brčko distrikta koji se porodično bave ili imaju namjeru i preduslove da se počnu baviti poljoprivrednom proizvodnjom (ratarstvo, stočarstvo i drugo) ali i svih drugi branši gdje se pokaže interesovanje.

b)Drugu skupinu čine lica sa završenom srednjom i visokom stručnom spremom bez radnog iskustva koji nisu uspjeli samostalno pronaći zaposlenje u struci. Kroz ovaj projekat mladima će se pomoći u izradi profesionalnog CV-ija nakon čega će se uvezati sa relevantim kompanijama sa ciljem sticanja incijalnih znanja i vještina gdje će obaviti jednomjesečnu volontersku praksu sa ciljem lakšeg pronalaska zaposlenja u struci i sa mogućnošću ostanka na radnom mjestu nakon odrađene prakse.

2)Prijave za učešće u javnom pozivu se podnose u prostorijama Zavoda za zapošljavanje

3)Broj učesnika je ograničen

4)Zavod će aplikante obavijestiti o terminu uvodnog sastanka putem web stranice

 

6.ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA:

(1)Javni poziv počinje teći 11.03.2021. godine i završava se 22.03.2021. godine

(2)Tekst Javnog poziva zainteresovana lica mogu preuzeti sa web stranice Zavoda

www.zzzbrcko.org  ili u prostorijama Zavodu

(3)Prijavu za javni poziv aplikant predaje lično u Zavodu

 

Tekst Javnog Poziva    
Prijava

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: