Javni poziv za raspodjelu sredstava Subvencija za poljoprivredu, namijenjenih na ime poticaja razvoju poljoprivrede - Biljna proizvodnja - za Općinu Kiseljak za 2021. godinu

Datum objave: 04.03.2021. 15:06 / Izvor: Akta.ba, 02.03.2021.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna/ Srednjobosanski kanton

 

OPĆINA KISELJAK

NAČELNIK OPĆINE

Broj: 01-20-667/21

Kiseljak, 02. 03. 2021.god.

Na temelju članka 39. Statuta općine Kiseljak (Službeni glasnik Općine Kiseljak broj 3/09), Načelnik općine Kiseljak, objavljuje:

 

JAVNI POZIV

za raspodjelu sredstava "Subvencija za poljoprivredu", namijenjenih na ime poticaja razvoju poljoprivrede - Biljna proizvodnja - za Općinu Kiseljak za 2021. godinu

 

I

Raspisuje se Javni poziv za raspodjelu sredstava - Subvencija za poljoprivredu, namijenjenih poljoprivrednim proizvođačima, Općine Kiseljak za 2021 . godinu, a izdvojena sredstva usmjerena su za unapređenja biljne proizvodnje.

 

II

Pravo na ostvarivanje poticaja imaju:

•          Proizvođači koji imaju prebivalište na području općine Kiseljak,

•          koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata, i izvršili redovan godišnji upis promjena,

•          korisnici koji prilože validne fiskalne račune i otpremnice za kupljeni repromaterijal do 31. 05. 2021. godina.

•          korisnici koji nisu ostvarili pravo na poticaje na kantonalnom i federalnom nivou za istu proizvodnju.

 

III

Biljna proizvodnja

l.l.Sufinanciranje troškova repromaterijala za proljetnu sjetvu

Novčanu podršku za poticaj proljetne sjetve ostvaruju poljoprivredni proizvođači koji su izvršili sjetvu jarih žitarica, sjetvu i sadnju povrtlarskih kultura u sjetvenom roku do 01.06 2021. godine.

Novčana podrška odnosi se na sufinanciranje dijela troškova nabave sjemenskog/sadnog materijala i zaštitnih sredstava, a na temelju dostavljenih fiskalnih računa, (faktura/ otpremnica za obrtnike) za kupljeni repromaterijal.

Maksimalan iznos sufinanciranja troškova po krajnjem korisniku iznosi 1.000.00 KM neovisno o iznosu ukupno dostavljenih računa.

Minimalni iznos dostavljenih računa po krajnjem korisniku ne može biti niži od 400.00 KM .

Ispravnim fiskalnim računom/otpremnicom smataju se oni koji su izdati do 31. 05. 2021. godine. 

2.1. Poticaj za podizanje novih zasada voća

Proizvođači koji su podigli zasad kontinentalnog i jagodastog voća (certificirani sadni materijal) površine 0,1 ha -0,5 ha u jesen 2020 /proljeće 2021. godina.

Poticaj iznosi 3.000,00 КМ/ ha.

Rok prijave: najkasnije do 31.05.2021. godine.

 

IV

Izbor korisnika na temelju zaprimljenih zahtjeva izvršit će nadležna služba Odluku o dodjeli - isplati sredstava na prijedlog Službe donosi načelnik općine .

Zahtjevi sa priloženim računima predaju se na protokol Općine Kiseljak (ured br. 16) do 31. 05. 2021. godine.

 

VI

Ukoliko iznos obračunatih podrški na temelju ukupno zaprimljenih zahtjeva bude veći od iznosa sredstava planiranih "Programom poticanja proljetne sjetve", izvršit će se proporcionalno smanjenje odobrenog iznosa podrške za svakog krajnjeg korisnika.

 

VII

Zahtjevi sa računima podnose se najkasnije do 01. 06. 2021. godine.

Zahtjevi sa nepotpunim dokumentacijom neće biti razmatrani.

Ostale informacije za učešće u Javnom pozivu se mogu dobiti na kontakt telefon 030- 877-816 ili u općini Kiseljak ured 29/П.

 

NAČELNIK OPĆINE KISELJAK

Mladen Mišurić-Ramljak, dipl. ing

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: