Javni poziv za učešće na javnoj raspravi i dostavi primjedbi, sugestija prijedloga na nacrt Odluke o regulaciji cestovnog saobraćaja na području općine Bužim

Datum objave: 08.01.2020. 15:00 / Izvor: Akta.ba, 07.01.2020.

Na osnovu Zaključka Općinskog vijeća, broj: 01/01-05-2809-1/19, usvojenog na XXXI redovnoj sjednici, dana 30.12. 2019. godine, Savjet za bezbjednost saobraćaja  općine Bužim, upućuje

 

JAVNI POZIV

za učešće na javnoj raspravi i dostavi primjedbi, sugestija prijedloga na nacrt Odluke o regulaciji cestovnog saobraćaja na području općine Bužim

 

Pozivamo zainteresirana udruženja, građane, Klubove vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću, Općinskog načelnika i službe organa uprave, javne ustanove, javna preduzća i sva ostala pravna i fizička lica, da dostave primjedbe, prijedloge i sugestije  kao i da uzmu učešće na javnoj raspravi na nacrt Odluke o regulaciji cestovnog saobraćaja na području općine Bužim.

 

Javni poziv će biti objavljen na Web stranicama općine Bužim i Javne ustnove “Centar za kulturu,sport i informisanje „Bužim.

 

Javna rasprava će se održati dana 21.01. 2020. godine, (utorak) sa početkom u 14:00 časova, u maloj Sali vijećnice općine Bužim.

 

Sve pisane primjedbe, sugestije i prijedloge možete dostaviti na adresu; Općinsko vijeće općine Bužim, ul. 505. Vbbr. broj 26, 77245 Bužim, sa naznakom za „Savjet za bezbjednost saobraćaja na području općine Bužim“ sa rokom dostave  do 21.01. 2020. godine.

 

Sastavni dio javnog poziva je i usvojeni nacrt Odluke o regulaciji cestovnog saobraćaja na području općine Bužim

 

Sve konstruktivne prijedloge, primjedbe i sugestije koji su u skladu sa zakonima  i propisima koji regulišu materiju cestovnog saobraćaja će Savjet ugraditi u prijedlog Odluke koji će biti upućen Općinskom vijeću na usvajanje.

 

Bužim, dana 07.01. 2020. godine                          

Savjet za bezbjednost saobraćaja

 

 

NACRT ODLUKE O REGULACIJI CESTOVNOG SAOBRAĆAJA

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: